موضوعات = فلسفه تعلیم و تربیت
تعداد مقالات: 18
1. پساپدیدارشناسی در آموزش و یادگیری با تأکید بر مفاهیم چندگانگی و شفافیت

دوره 26، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-14

10.22055/edus.2019.28077.2707

حمید احمدی هدایت؛ محسن فرمهینی فراهانی؛ سعید ضرغامی همراه


3. نقدی تبارشناسانه بر مفهوم دانش آموز نخبه در آموزش و پرورش معاصر ایران

دوره 25، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 5-22

10.22055/edu.2018.21552.2155

شهداد عبدالهی خانقاه؛ یحیی قائدی؛ سعید ضرغامی همراه؛ رمضان بر خورداری


6. تاملی بر آموزش و پرورش نخبگان

دوره 24، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 5-22

10.22055/edu.2017.18190.1821

شقایق نیک نشان؛ علیرضا صمدی دارافشانی


7. بررسی نظریه کنش ارتباطی هابرماس و دلالت‌های آن در آموزش عالی و دانشگاه

دوره 24، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 121-150

10.22055/edu.2017.17233.1749

علی ستاری؛ فاطمه یردانی؛ عباس فرازی


8. بررسی تجربه زیسته آموزگاران دوره ابتدایی از وظایف معلم به‌مثابه فیلسوف –معلم

دوره 23، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 35-56

10.22055/edu.2017.12623

علی موسوی؛ پروانه ولوی؛ سید جلال هاشمی


10. بررسی ظرفیت روشنفکری دینی متأخر ایران در تحقق تربیت شهروندی مدرن

دوره 23، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 77-104

10.22055/edu.2017.12625

حمیدرضا پروار؛ بابک شمشیری؛ محمد مزیدی شرف آبادی


11. عینیت در علوم تربیتی از منظر روش بازسازی عقلانی

دوره 23، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 105-126

10.22055/edu.2017.12626

علی کریمی گیلده؛ علیرضا صادق زاده قمصری؛ سید مهدی سجادی؛ خسرو باقری نوع پرست


12. تأثیر اجرای برنامه فلسفه برای کودکان در بالا بردن آگاهی‌های رسانه‌ای دانش‌آموزان پایه پنجم ابتدایی شهر دزفول

دوره 23، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 153-176

10.22055/edu.2017.12628

سمیه کیارسی؛ یحیی قائدی؛ سعید ضرغامی؛ یزدان منصوریان


13. «فلسفه برای کودکان» و مهارت حل مسئله اجتماعی

دوره 23، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 29-54

10.22055/edu.2016.12133

مهرنوش هدایتی؛ حامد ماه‌زاده


17. هرمنوتیک فلسفی و روایتی نو از «حضور - غیاب» در عرصه تعلیم و تربیت

دوره 22، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 5-22

10.22055/edu.2015.13833

ذبیح الله خنجرخانی؛ مسعود صفایی مقدم؛ محمدجعفر پاک سرشت؛ سیدمنصور مرعشی؛ ابوالقاسم بستانی