موضوعات = فلسفه تعلیم و تربیت
پساپدیدارشناسی در آموزش و یادگیری با تأکید بر مفاهیم چندگانگی و شفافیت

دوره 26، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 1-14

10.22055/edus.2019.28077.2707

حمید احمدی هدایت؛ محسن فرمهینی فراهانی؛ سعید ضرغامی همراه


نقدی تبارشناسانه بر مفهوم دانش آموز نخبه در آموزش و پرورش معاصر ایران

دوره 25، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 5-22

10.22055/edu.2018.21552.2155

شهداد عبدالهی خانقاه؛ یحیی قائدی؛ سعید ضرغامی همراه؛ رمضان بر خورداری


تاملی بر آموزش و پرورش نخبگان

دوره 24، شماره 1، تیر 1396، صفحه 5-22

10.22055/edu.2017.18190.1821

شقایق نیک نشان؛ علیرضا صمدی دارافشانی


بررسی ظرفیت روشنفکری دینی متأخر ایران در تحقق تربیت شهروندی مدرن

دوره 23، شماره 2، بهمن 1395، صفحه 77-104

10.22055/edu.2017.12625

حمیدرضا پروار؛ بابک شمشیری؛ محمد مزیدی شرف آبادی


عینیت در علوم تربیتی از منظر روش بازسازی عقلانی

دوره 23، شماره 2، بهمن 1395، صفحه 105-126

10.22055/edu.2017.12626

علی کریمی گیلده؛ علیرضا صادق زاده قمصری؛ سید مهدی سجادی؛ خسرو باقری نوع پرست


«فلسفه برای کودکان» و مهارت حل مسئله اجتماعی

دوره 23، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 29-54

10.22055/edu.2016.12133

مهرنوش هدایتی؛ حامد ماه‌زاده