موضوعات = تکنولوژی آموزشی
تعداد مقالات: 4
1. استانداردهای آموزشی طراحی بازخورد در محیط های یادگیری الکترونیک، بر اساس طبقه‌بندی بلوم- اندرسون

دوره 26، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 155-174

10.22055/edus.2019.26945.2615

نوری براری؛ اباصلت خراسانی؛ مرتضی رضایی زاده؛ فرنوش اعلامی


2. وضعیت کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس هوشمند ابتدایی شهر شوش

دوره 24، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 129-150

10.22055/edu.2018.20718.2088

سید عباس رضوی؛ احمد منصوری؛ سکینه شاهی


3. پژوهشی آمیخته در فرصت‌ها و تهدیدهای یادگیری الکترونیکی

دوره 24، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 151-174

10.22055/edu.2018.20292.2047

بیژن رضایی؛ نادر نادری؛ حمداله تارین؛ حبیب جعفری


4. تأثیر محیط‌های چندگانه بازی بر پودمان ترکیبی یاددهی و یادگیری زبان انگلیسی

دوره 22، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 165-192

10.22055/edu.2015.13831

زهره گونی‌بند شوشتری؛ سعید خزایی؛ امیر مشهدی