موضوعات = برنامه ریزی درسی
تعداد مقالات: 13
1. واکاوی اصول حاکم بر طراحی الگوی مطلوب برنامه‌درسی تربیت اخلاقی در دوره ابتدایی نظام آموزشی ایران

دوره 26، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 15-34

10.22055/edus.2019.26634.2585

سید رمضان عقیلی؛ جمیله علم الهدی؛ کوروش فتحی اجارگاه


2. شناسایی ابعاد و مؤلفه های کاربرد درس پژوهی درس ریاضی در مدارس ابتدایی عادی استان مازندران به منظور ارائه یک مدل مفهومی

دوره 25، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 47-70

10.22055/edu.2019.22783.2273

امیر پوراحمدعلی؛ علی اکبر شیخی فینی؛ حسین زینلی پور؛ صمد ایزدی


3. روایتِ معلمی کردن یک معلم ابتدایی با تأکید بر نقش نظریه‌های تربیتی

دوره 24، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 5-24

10.22055/edu.2017.21703.2172

نجمه سلطانی نژاد؛ محبوبه عارفی؛ نعمت الله موسی پور؛ کوروش فتحی اجارگاه


4. بررسی میزان توجه به آموزش برای توسعه پایدار در برنامه درسی علوم تجربی دوره ابتدایی

دوره 24، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 49-68

10.22055/edu.2018.18736.1875

مریم رضایی؛ غلامعلی احمدی؛ سیدمحمدرضا امام جمعه؛ صادق نصری


6. تبیین فرصت‌های یادگیری برنامه درسی خردگرایانه در متون اسلامی

دوره 24، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 23-44

10.22055/edu.2017.19698.1995

پری مشایخ؛ محمد رضا نیلی احمد آبادی؛ سید ابراهیم میرشاه جعفری


9. تأثیر آموزش مبتنی بر هوش جنبشی- حرکتی گاردنر بر یادگیری درس علوم دانش آموزان پسر پایه اول ابتدایی

دوره 22، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 193-214

10.22055/edu.2015.13830

مرجان کیان؛ غلامرضا حاجی حسین نژاد؛ صدیقه پوریحیی


10. بررسی سعه صدر معلمان و رابطه آن با ترجیح سبک تدریس آنها

دوره 21، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 113-138

ملیحه رجائی؛ طاهره جاویدی کلاته جعفرآبادی؛ بهروز مهرام


11. تأمل بر صلاحیت‌های حرفه‌ای معلمان در مطالعات برنامه درسی

دوره 21، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 157-182

زهره عباباف؛ مقصود فراستخواه؛ یداله مهرعلی زاده؛ کورش فتحی واجارگاه


12. تجارب معلمان پایه ششم ازاجرای برنامه ی درسی کار و فناوری

دوره 21، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 183-206

10.22055/edu.2017.10474.1081

یوسف ادیب؛ اسکندر فتحی آذر؛ محمدرضا عزتی


13. مفاهیم آستانه: افقی نوین برای پژوهش در برنامه درسی

دوره 21، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 231-252

10.22055/edu.2017.10195.1020

محمدرضا یوسف زاده؛ زهره کرمی