موضوعات = برنامه ریزی درسی
روایتِ معلمی کردن یک معلم ابتدایی با تأکید بر نقش نظریه‌های تربیتی

دوره 24، شماره 2، دی 1396، صفحه 5-24

10.22055/edu.2017.21703.2172

نجمه سلطانی نژاد؛ محبوبه عارفی؛ نعمت الله موسی پور؛ کوروش فتحی اجارگاه


بررسی میزان توجه به آموزش برای توسعه پایدار در برنامه درسی علوم تجربی دوره ابتدایی

دوره 24، شماره 2، دی 1396، صفحه 49-68

10.22055/edu.2018.18736.1875

مریم رضایی؛ غلامعلی احمدی؛ سیدمحمدرضا امام جمعه؛ صادق نصری


تبیین فرصت‌های یادگیری برنامه درسی خردگرایانه در متون اسلامی

دوره 24، شماره 1، تیر 1396، صفحه 23-44

10.22055/edu.2017.19698.1995

پری مشایخ؛ محمد رضا نیلی احمد آبادی؛ سید ابراهیم میرشاه جعفری


بررسی سعه صدر معلمان و رابطه آن با ترجیح سبک تدریس آنها

دوره 21، شماره 2، آذر 1393، صفحه 113-138

ملیحه رجائی؛ طاهره جاویدی کلاته جعفرآبادی؛ بهروز مهرام


تأمل بر صلاحیت‌های حرفه‌ای معلمان در مطالعات برنامه درسی

دوره 21، شماره 2، آذر 1393، صفحه 157-182

زهره عباباف؛ مقصود فراستخواه؛ یداله مهرعلی زاده؛ کورش فتحی واجارگاه


تجارب معلمان پایه ششم ازاجرای برنامه ی درسی کار و فناوری

دوره 21، شماره 2، آذر 1393، صفحه 183-206

10.22055/edu.2017.10474.1081

یوسف ادیب؛ اسکندر فتحی آذر؛ محمدرضا عزتی


مفاهیم آستانه: افقی نوین برای پژوهش در برنامه درسی

دوره 21، شماره 2، آذر 1393، صفحه 231-252

10.22055/edu.2017.10195.1020

محمدرضا یوسف زاده؛ زهره کرمی