دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
استفاده‌ از روشهای‌ کمی‌ در تعیین‌ وزن‌ سؤالات‌ پرسشنامه‌ ارزیابی‌ اساتید

رضا افتخاری‌

دوره 7، شماره 1 ، شهریور 1379، ، صفحه 127-138

https://doi.org/10.22055/edus.2000.16086

چکیده
  ارزیابی‌ در معنای‌ غیررسمی‌ آن‌ چیز جدیدی‌ نیست‌. بشر به‌ منظور اطلاع‌ از نتایج‌ عملکرد خود، همواره‌ ارزیابی‌ را نیز در پیشبرد امور مدنظر قرار داده‌ است‌. امروزه‌ ارزیابی‌ به‌ صورت‌ پرسشنامه‌ای[1] روش‌ علمی‌ محسوب‌ شده‌ که‌ با استفاده‌ از تکنیکهای‌ آماری‌ در عمل‌ مفید و مؤثر واقع‌ می‌شود. پرسشنامه‌ها حاوی‌ سؤالات‌ ...  بیشتر