دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
فرضیه‌ در تاریخچه‌ پژوهش‌ علمی‌ و مشکلات‌ فرضیه‌ آزمایی‌ در علوم‌ تربیتی‌ و رفتاری‌

محمدجعفر پاک‌سرشت‌

دوره 7، شماره 1 ، شهریور 1379، ، صفحه 1-28

https://doi.org/10.22055/edus.2000.16081

چکیده
     در تاریخچه‌ آموزش‌ عالی‌ کشور ما، دهه 1370 شاهد توسعه‌ پژوهشهای‌ علمی‌ در اکثر زمینه‌ها و از جمله‌ علوم‌ تربیتی‌ و رفتاری‌ بوده‌ است‌. در پژوهشهای‌ تربیتی‌ - رفتاری‌ که‌ در کشور ما عمدتاً جنبه‌ توصیفی‌، میدانی‌ و نیمه‌ آزمایشی‌ دارند، فرضیه‌ آزمائی‌ که‌ معمولاً با بهره‌گیری‌ از آزمونهای‌ معنی‌داری‌ آماری‌ ...  بیشتر