دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
بررسی‌ نظرات‌ اعضای‌ هیأت‌ علمی‌ دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز درباره‌ میزان‌ همخوانی‌ و مطابقت‌ منابع‌ و خدمات‌ موجود در کتابخانه‌های‌ دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز

عبدالحسین‌ فرج‌پهلو؛ حسین‌ مرادی‌ مقدم‌

دوره 12، شماره 4 ، اسفند 1384، ، صفحه 71-100

https://doi.org/10.22055/edus.2006.15996

چکیده
     مقاله‌ حاضر بر پایه‌ نتایج‌ تحقیقی‌ نگاشته‌ شده‌ است‌ که‌ با هدف‌ بررسی‌ میزان‌ همخوانی‌ و مطابقت‌ منابع‌ و خدمات‌ موجود در کتابخانه‌های‌ دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز با نیازهای‌ اطلاعاتی‌ اساتید این‌ دانشگاه‌ انجام‌ شد. نوع‌ تحقیق‌ توصیفی‌ بود و با استفاده‌ از روش‌ پیمایشی‌ انجام‌ گرفت‌. جامعه‌ مورد پژوهش‌ ...  بیشتر

بررسی‌ میزان‌ استفاده‌ دانشجویان‌ تحصیلات‌ تکمیلی‌ از فن‌آوریهای‌ اطلاعاتی‌ در کتابخانه‌ها و مراکز رایانه‌ دانشگاه‌ شیراز

عبدالرسول‌ جوکار؛ امراله‌ عفت‌نژاد

دوره 11، شماره 3 ، اسفند 1383، ، صفحه 83-108

https://doi.org/10.22055/edus.2005.16008

چکیده
     این‌ پژوهش‌ با استفاده‌ از روش‌ پیمایشی‌ میزان‌ استفاده‌ دانشجویان‌ تحصیلات‌ تکمیلی‌ از فن‌آوریهای‌ اطلاعاتی‌ موجود در کتابخانه‌ها و مراکز رایانه‌ دانشگاه‌ شیراز را مورد مطالعه‌ قرار می‌دهد. یافته‌های‌ پژوهش‌ بر استفاده‌ بالای‌ پاسخ‌گویان‌ از فن‌آوری‌ رایانه‌ و اینترنت‌ دلالت‌ دارد و میزان‌ استفاده‌ ...  بیشتر

مقایسه‌ وضعیت‌ موجود و مطلوب‌ کتابخانه‌های‌ دانشگاه‌ شیراز در اعمال‌ مدیریت‌ کیفیت‌ فراگیر (TQM) از دیدگاه‌ مدیران‌ و کارشناسان‌

فاطمه‌ تابنده‌

دوره 11، شماره 3 ، اسفند 1383، ، صفحه 133-154

https://doi.org/10.22055/edus.2005.16012

چکیده
  پژوهش‌ حاضر، تحقیقی‌ پیرامون‌ اعمال‌ رویکرد مدیریت‌ کیفیت‌ فراگیر، به‌ عنوان‌ یکی‌ از مناسبترین‌ رهیافتهای‌ رهبری‌ سازمانی‌ توسط‌ مدیران‌ کتابخانه‌های‌ دانشگاههای‌ شیراز است‌. سیستم‌ مدیریت‌ کیفیت‌ فراگیر، تمرکز جامع‌ روی‌ برآورده‌ نمودن‌ و پیشی‌ گرفتن‌ در تأمین‌ انتظارات‌ و نیازهای‌ مراجعان‌ می‌باشد که‌ ...  بیشتر