دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
بررسی‌ سؤالات‌ امتحانی‌ اعضای‌ هیأت‌ علمی‌ دانشگاه‌ شهید چمران‌ از طریق‌ بررسی‌ شاخصهای‌ روان‌ سنجی‌ سؤالات‌ امتحانی‌ موجود

حسین‌ سپاسی‌؛ یوسفعلی‌ عطاری‌

دوره 12، شماره 4 ، اسفند 1384، ، صفحه 1-20

https://doi.org/10.22055/edus.2006.15993

چکیده
     هدف‌ از تحقیق‌ حاضر در درجه‌ نخست‌ بررسی‌ شاخصهای‌ روان‌ سنجی‌ سؤالات‌ امتحانی‌ اعضای‌ هیأت‌ علمی‌ دانشگاه‌ شهید چمران‌ بود. همچنین‌، بررسی‌ استفاده‌ از انواع‌ سؤالات‌ امتحانی‌ و مقایسه‌ شیوه‌های‌ ارزشیابی‌ اساتید دانشکده‌های‌ مختلف‌ هدف‌ دیگر این‌ تحقیق‌ را تشکیل‌ داد. 109 نفر از اعضاء هیأت‌ علمی‌ دانشگاه‌ ...  بیشتر

تحلیل‌ عوامل‌ مقیاس‌ روش‌ درجه‌ بندی‌ مهارتهای‌ اجتماعی‌ برای‌ کودکان‌ پیش‌ دبستانی‌

سیما شهیم‌

دوره 11، شماره 3 ، اسفند 1383، ، صفحه 45-58

https://doi.org/10.22055/edus.2005.16006

چکیده
  هدف‌ از اجرای‌ این‌ پژوهش‌ تعیین‌ روائی‌ مقیاس‌ روش‌ درجه‌بندی‌ مهارت‌ اجتماعی‌ برای‌ کودکان‌ پیش‌ دبستانی‌ در شهر شیراز بود. برای‌ این‌ منظور 304 کودک‌ دختر و پسر 3 تا 5/6 ساله‌ توسط‌ والدین‌ و معلمان‌ با استفاده‌ از فرم‌ ویژه‌ کودکان‌ پیش‌ دبستانی‌ مقیاس‌ SSRS ارزیابی‌ شدند. به‌ منظور بررسی‌ روائی‌ مقیاس‌ از همبستگی‌ ...  بیشتر