دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
آموزش‌ و پرورش‌ آینده‌نگر: اهداف‌ و راهکارها

محمدحسین‌ حیدری؛ محمدجعفر پاک‌سرشت‌؛ مسعود صفایی‌مقدم

دوره 12، شماره 2 ، شهریور 1384، ، صفحه 135-162

https://doi.org/10.22055/edus.2005.15992

چکیده
     هدف‌ این‌ مقاله‌ بررسی‌ اهداف‌ و راهکارهای‌، آموزش‌ و پرورش‌ آینده‌نگر است‌ و از دو بخش‌ تشکیل‌ می‌شود. در بخش‌ اول‌ پس‌ از مرور پیشینه‌ آینده‌نگری‌، سه‌ روش‌ اصلی‌ آینده‌نگری‌ معرفی‌ می‌شوند و ارتباط‌ آنها با تعلیم‌ و تربیت‌ مورد بحث‌ قرار خواهد گرفت‌. این‌ سه‌ روش‌ عبارتند از آینده‌نگری‌ تحلیلی‌، نظری‌ ...  بیشتر