کلیدواژه‌ها = برنامه‌ریزی استراتژیک
سنتز پژوهی در مطالعات تفکر استراتژیک مدیران

دوره 25، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 43-64

10.22055/edu.2018.22146.2212

حبیب کمری؛ محمد نوریان؛ نادر سلیمانی؛ عصمت مسعودی ندوشن