دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
بررسی‌ عوامل‌ مؤثر درون‌ مدرسه‌ای‌ جذب‌ دانش‌آموزان‌ مقطع‌ متوسطه‌ استان‌ خوزستان‌ به‌ نماز

کیومرث‌ بشلیده؛ غلامحسین‌ مکتبی‌؛ منوچهر تقی‌پور؛ حسین‌ شکرکن‌

دوره 10، شماره 3 ، اسفند 1382، ، صفحه 63-90

https://doi.org/10.22055/edus.2004.16018

چکیده
     پژوهش‌ حاضر در صدد بررسی‌ عوامل‌ مؤثر درون‌ مدرسه‌ای‌ در جذب‌ دانش‌آموزان‌ دختر و پسر دبیرستانهای‌ استان‌ خوزستان‌ به‌ نماز است‌. جامعه‌ آماری‌ پژوهش‌ شامل‌ کلیه‌ دانش‌آموزان‌ روزانه پایه‌های‌ اول‌، دوم‌ و سوم‌ مقطع‌ متوسطه مدارس‌ دولتی‌ سراسر استان‌ خوزستان‌ است‌، که‌ در سال‌ تحصیلی‌ 78-77 به‌ تحصیل‌ ...  بیشتر

بررسی‌ دیدگاههای‌ فلسفی‌- عقیدتی‌ دانش‌آموزان‌ پسر پایه‌ سوم‌ مقطع‌ متوسطه‌ شهر اهواز در مورد نماز

کریم‌ سواری‌؛ مسعود صفائی‌مقدم‌؛ عبدالکاظم‌ نیسی‌

دوره 8، شماره 1 ، شهریور 1380، ، صفحه 1-10

https://doi.org/10.22055/edus.2002.16025

چکیده
     در پژوهش‌ حاضر، دیدگاههای‌ فلسفی‌- عقیدتی‌ (دلائل‌ گرایش‌) دانش‌آموزان‌ پسر پایه‌ سوم‌ متوسطه‌ شهر اهواز در مورد اقامه‌ نماز مورد بررسی‌ قرار گرفت‌. جامعه‌ آماری‌ این‌ پژوهش‌ کلیه‌ دانش‌آموزان‌ پسر پایه‌ سوم‌ متوسطه‌ شهر اهواز می‌باشد. در این‌ پژوهش‌ از دو نمونه‌ استفاده‌ گردید. نمونه اول‌ شامل‌ 120 نفر جهت‌ ...  بیشتر