دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
بررسی اختلال اضطراب فراگیر معلمان در شرایط همه‌گیری کووید-19

سارا ابراهیمی

دوره 27، شماره 2 ، دی 1399، ، صفحه 45-68

https://doi.org/10.22055/edus.2020.34149.3073

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، شناسایی تأثیر همه‌گیری کووید-19 برابتلای معلمان به اختلال اضطراب فراگیر است که بااستفاده ازروش توصیفی ازنوع همبستگی انجام شد.جامعه پژوهش شامل کلیه معلمان مقاطع تحصیلی ابتدایی و متوسطه کشوربود که 407 نفرازآنهابااستفاده ازروش نمونه‌گیری گلوله برفی مجازی به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند.شرکت‌کنندگان دراین پژوهش ...  بیشتر

برنامه ریزی آموزشی
تحلیل کیفیِ شرایط، وضعیت و پیامدهای عادت‌واره نهادی عاملان اجتماعی میدان تولید آموزش (مطالعه موردی معلمان دوره متوسطه دوم شهر مشهد

فردین محمدی؛ امیر حسین محمدپناه

دوره 26، شماره 1 ، شهریور 1398، ، صفحه 35-54

https://doi.org/10.22055/edus.2019.26233.2550

چکیده
  پژوهش حاضر سعی در تبیین این مسأله را دارد که وضعیت عادت‌واره آموزشی معلمان در ایران چگونه است، در طول زمان دستخوش چه تغییراتی شده است، چه شرایطی در شکل‌دهی آن نقش داشته است و چه پیامدهایی به دنبال داشته است؟ بر این اساس هدف اصلی در تحقیق حاضر بررسی وضعیت و تحولات عادتواره آموزشی معلمان در میدان آموزش است. در راستای پاسخ به مسأله تحقیق، ...  بیشتر

تبیین رفتار مسئولانه زیست ‏محیطی معلمان مدارس ابتدایی استان خوزستان؛ کاربست مدل‏سازی معادلات ساختاری

امید مهراب قوچانی؛ منصور غنیان؛ محسن خیراللهی؛ احمد رضا لاهیجان زاده؛ محمد دشتی

دوره 22، شماره 2 ، آذر 1394، ، صفحه 99-124

https://doi.org/10.22055/edu.2017.14700.1498

چکیده
  ن مطالعه حاضر در پی تبیین عوامل تأثیرگذار بر رفتار مسئولانه معلمان می‏باشد. در این راستا از مدل تعدیل یافته‏ی رفتار مسئولانه بهره گرفته شد و پژوهشی از نوع همبستگی طراحی گردید. معلمان مقاطع ابتدایی استان خوزستان در سال 1393، به‌عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شدند. از این شمار، 377 تن به‌عنوان نمونه‏ی آماری در 9 شهر استان با استفاده ...  بیشتر

شناسایی، تجزیه و تحلیل و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر بهره‌وری معلمان (مورد مطالعه: معلمان استان یزد)

سیدحبیب ‌اله میرغفوری؛ حسین صیادی

دوره 14، شماره 4 ، اسفند 1386، ، صفحه 133-158

https://doi.org/10.22055/edus.2008.15819

چکیده
  توسعه پایدار تابعی از سیستم آموزشی هر کشور محسوب می‌شود و این سیستم نقش حیاتی در توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دارد. بنابراین تصمیم‌گیران هر کشور بایستی تمرکز ویژه‌ای بر روی بهبود عملکرد این سیستم داشته باشند. معلمان مهمترین نقش کلیدی را در بهبود عملکرد ایفا می‌کنند، بنابراین افزایش سطوح بهره‌وری معلمان می‌تواند منجر به عملکرد ...  بیشتر