دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
ساخت و اعتباریابی آزمون شایستگی‌های فناورانه‌ی معلمان دوره‌ی ابتدایی

زهرا طهاسبی‌زاده؛ غلامحسین رحیمی دوست؛ قدرت‌الله خلیفه

دوره 27، شماره 1 ، تیر 1399، ، صفحه 241-262

https://doi.org/10.22055/edus.2020.32835.3003

چکیده
  هدف پژوهش حاضر ساخت و اعتباریابی آزمون شایستگی‌های فناورانه برای معلمان دوره‌ی ابتدایی ابتدایی بود. بدین منظور پرسشنامه ای حاوی 69 ماده تهیه شد و بر روی 414 معلم دوره‌ی ابتدایی شهر اهواز که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای دو مرحله-ای انتخاب شده بودند، اجرا گردید. سپس داده‌های جمع‌آوری شده تحلیل عاملی شدند و بدین وسیله آزمون شایستگی‌های ...  بیشتر

تکنولوژی آموزشی
وضعیت کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس هوشمند ابتدایی شهر شوش

سید عباس رضوی؛ احمد منصوری؛ سکینه شاهی

دوره 24، شماره 2 ، دی 1396، ، صفحه 129-150

https://doi.org/10.22055/edu.2018.20718.2088

چکیده
  هدف از پژوهش آگاهی از وضعیت کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در محیط یاددهی-یادگیری مدارس هوشمند دوره ابتدایی شهر شوش بود. روش پژوهش، آمیخته از نوع تبیینی بود. این پژوهش در مدارس هوشمند پسرانه دوره ابتدایی شهر شوش انجام شد. در بخش کمّی به علت کوچک بودن حجم نمونه، کلیه معلمان (70 نفر) به روش سرشماری انتخاب شدند. داده‌های کمّی پژوهش ...  بیشتر

اشاعة نوآوری و پدیدة یادگیری الکترونیکی

غلامحسین رحیمی‌دوست؛ سید عباس رضوی

دوره 13، شماره 4 ، اسفند 1385، ، صفحه 127-142

https://doi.org/10.22055/edus.2007.15984

چکیده
  در این مقاله از نظریة اشاعة نوآوریها به عنوان روشی جهت بررسی و بازبینی نوآوریهای آموزشی استفاده شده است. بر مبنای نظریة اشاعة نوآوریها یک نوآوری ابتدا توسط پیشگامان اقتباس می‌شود چنانچه نتایج کاربرد و یا استفاده از این نوآوری مثبت باشد مورد توجه دیگر افراد نیز قرار می‌گیرد. همچنانکه یک نوآوری افراد بیشتری را به خود جلب می‌کند شمار ...  بیشتر