کلیدواژه‌ها = فناوری اطلاعات و ارتباطات
تعداد مقالات: 3
1. ساخت و اعتباریابی آزمون شایستگی‌های فناورانه‌ی معلمان دوره‌ی ابتدایی

دوره 27، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 241-262

10.22055/edus.2020.32835.3003

زهرا طهاسبی‌زاده؛ غلامحسین رحیمی دوست؛ قدرت‌الله خلیفه


2. وضعیت کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس هوشمند ابتدایی شهر شوش

دوره 24، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 129-150

10.22055/edu.2018.20718.2088

سید عباس رضوی؛ احمد منصوری؛ سکینه شاهی


3. اشاعة نوآوری و پدیدة یادگیری الکترونیکی

دوره 13، شماره 4، پاییز و زمستان 1385، صفحه 127-142

10.22055/edus.2007.15984

غلامحسین رحیمی‌دوست؛ سید عباس رضوی