کلیدواژه‌ها = فناوری اطلاعات و ارتباطات
ساخت و اعتباریابی آزمون شایستگی‌های فناورانه‌ی معلمان دوره‌ی ابتدایی

دوره 27، شماره 1، تیر 1399، صفحه 241-262

10.22055/edus.2020.32835.3003

زهرا طهاسبی‌زاده؛ غلامحسین رحیمی دوست؛ قدرت‌الله خلیفه


اشاعة نوآوری و پدیدة یادگیری الکترونیکی

دوره 13، شماره 4، اسفند 1385، صفحه 127-142

10.22055/edus.2007.15984

غلامحسین رحیمی‌دوست؛ سید عباس رضوی