دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
رابطه هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی: یک مطالعه فراتحلیلی

سعید محمدی مولود؛ تقی زوار

دوره 27، شماره 1 ، تیر 1399، ، صفحه 161-182

https://doi.org/10.22055/edu.2018.22411.2233

چکیده
  چکیده پژوهش‌های متعددی در حوزه‌ی رابطه هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی با کسب نتایج متفاوت و متناقض انجام‌یافته است. پژوهش حاضر با هدف ترکیب نتایج پژوهش‌‌های متعدد این حوزه انجام‌گرفته است. روش مورداستفاده در این پژوهش فراتحلیل می‎باشد. جهت نیل به اهداف پژوهش، از نتایج کمی 30 پژوهش منتخب، که با توجه به ملاک‌های ورود و خروج و بهره‌گیری ...  بیشتر

رابطه علی جو مدرسه و امکانات آموزشی با التزام شغلی به صورت مستقیم و با میانجی هوش هیجانی و انگیزه پیشرفت معلمان شهرستان رامشیر

مرتضی امیدیان؛ ایوب جابری؛ منیجه شهنی ییلاق

دوره 26، شماره 2 ، دی 1398، ، صفحه 89-108

https://doi.org/10.22055/edus.2019.28622.2759

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف بررسی نقش میانجی هوش هیجانی و انگیزه پیشرفت در رابطه علّی جو مدرسه و امکانات آموزشی با التزام شغلی معلمان انجام گرفت. نمونه پژوهش حاضر شامل 300 نفر (130مرد و 170 زن) بودند که به روش تصادفی و سرشماری از میان تمامی معلمان شهرستان رامشیر انتخاب شدند. شرکت‌کنندگان در این پژوهش پرسش‌نامه‌های جو سازمانی، هوش هیجانی، انگیزه ...  بیشتر

مدیریت آموزشی
طراحی و تبیین یک مدل دوسطحی از تاثیر هوش هیجانی بر اعتماد و اثر آن بر فرهنگ همکاری و خلاقیت فردی (مورد مطالعه: مربیان و کارآموزان مراکز دولتی و آزاد سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای شهرستان اهواز)

مهدی نداف؛ فرج اله رحیمی؛ زهرا غلامی

دوره 26، شماره 1 ، شهریور 1398، ، صفحه 119-136

https://doi.org/10.22055/edus.2019.26931.2613

چکیده
  با توجه به اهمیت نو‌آوری و کار‌آفرینی در رشد و توسعه اقتصادی جوامع به واسطه خلاقیت، و از آنجا که یکی از سیاست‌های سازمان آموزش فنی حرفه‌ای ارتقا مهارت نیروی انسانی به جهت گسترش اشتغال از طریق آماده‌سازی افراد برای پاسخگویی به تغییرات روز‌افزون دانش و فناوری است می توان گفت محیط اجتماعی که از طریق فرهنگ همکاری، خلاقیت فردی را مورد ...  بیشتر