دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
ارائه الگوی معرفت‌شناختی آموزش فکری قرآنی در دوره ابتدایی

شمس‌الدین خزلی؛ مهشید ایزدی؛ مهدی دوایی؛ فهیمه انصاریان

دوره 30، شماره 1 ، خرداد 1402، ، صفحه 101-126

https://doi.org/10.22055/edus.2023.41952.3394

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی معرفت‌شناختی آموزش فکری قرآنی در دوره ابتدایی انجام پذیرفت.. پژوهش مذکور از نظر هدف بنیادی- کاربردی، و از نظر گردآوری داده‌ها، روش پژوهش آمیخته است. از نظر نحوه اجراء، تلاش محقق بر استفاده از روش داده بنیاد (مصاحبه با خبرگان) و استفاده از روش توصیفی پیمایشی است که در دو مرحله کیفی و کمّی به گردآوری داده‌های ...  بیشتر

عقلانیّت اخلاقی از منظر نواندیشی دینی معاصر: درآمدی انتقادی بر مبانیِ آراءِ اخلاقی ـ تربیتیِ ابوالقاسم فنایی

ماه‌منیر ایران‌پور؛ افضل السادات حسینی دهشیری؛ بابک شمشیری؛ محمدجعفر امیرمحلاتی

دوره 30، شماره 1 ، خرداد 1402، ، صفحه 145-168

https://doi.org/10.22055/edus.2023.42587.3413

چکیده
  دیدگاه‌های بنیادین اخلاقی به‌لحاظ تأثیر کلان در اتّخاذ رویکردهایِ اخلاقی‌ـ‌تربیتی، اهمیّت بسزایی دارند. این دیدگاه‌ها، مسائل یا موضوعاتِ بحثِ فلسفۀ اخلاق‌اند و به‌دلیل اهمیّت و تأثیرگذاری فراگیر رویکردهایِ اخلاقی‌ـ‌تربیتی، توجّه به آنها ضروری‌است. اما رویکردهای مطرح در فلسفۀ اخلاق نیز مبتنی بر دیدگاه‌های هستی‌شناسانه ...  بیشتر

تبیین و نقد حدود وظایف و اختیارات کنشگران آموزش ‌و ‌پرورش رسمی با نگاهی به اندیشه‌ی فلسفی فوکو

سید مهدی سجادی؛ سید اسماعیل حسینی

دوره 17، 3و4 ، اسفند 1389، ، صفحه 7-238

چکیده
          این مقاله به منظور تبیین دیدگاه‌های انسان‌شناسی و معرفت‌شناسی فوکو و نقد دلالت‌های آن برای حدود وظایف و اختیارات کنشگران آموزش ‌و ‌پرورش رسمی (دولت، مدیران و معلمان) انجام شد. نتیجه‌ی پژوهش حاکی از آن است که بر اساس دیدگاه انسان‌شناسی و معرفت‌شناسی فوکو دلالت‌های زیر قابل استنتاج است. آموزش‌ و پرورش در پی کشف ...  بیشتر