کلیدواژه‌ها = آموزش و پرورش
تعداد مقالات: 8
2. بررسی عملکرد مدارس هیأت امنایی با استفاده از نظریه‌‌ ‌‌داده‌ بنیاد

دوره 21، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 5-20

یدالله مهرعلی زاده؛ امید مهنی؛ حسین الهام پور


3. آموزش چندفرهنگی در کتاب‌های درسی دوره‌ی ابتدایی

دوره 21، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 73-92

گلاله مکرونی؛ کیوان بلندهمتان


4. بررسی میزان تحقق اهداف اخلاقی و رابطه‌ی آن با قضاوت اخلاقی در دانش‌آموزان پایه پنجم ابتدایی شهر بندرعباس

دوره 18، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 31-50

حسین زینعلی پور؛ اقبال زارعی؛ سلطلن حسین مظفری صالح


7. بررسی چگونگی تحقق سیاست‌های آموزش و پرورش طی برنامه سوم توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی (1383-1379)

دوره 14، شماره 4، اسفند 1386، صفحه 47-72

10.22055/edus.2008.15816

یداله مهرعلی زاده؛ عبدالمهدی معرف‌زاده؛ مالک خدادادی ارپناه