کلیدواژه‌ها = ارزشیابی توصیفی
تعداد مقالات: 4
1. شناسایی نقاط ضعف طرح ارزشیابی توصیفی

دوره 21، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 139-156

10.22055/edu.2017.11207.1163

کریم سواری؛ عبدالکاظم نیسی


2. نگرش معلمان ابتدایی شهر سنندج نسبت به ارزشیابی توصیفی

دوره 19، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 189-208

نعمت الله عزیزی؛ شهریار حیدری


3. مقایسه‌ی عملکرد شناختی، عاطفی و روانی- حرکتی با توجه به ارزشیابی کمی و توصیفی دانش‌آموزان پایه‌ی دوم ابتدایی شهر دزفول

دوره 18، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 177-200

آزاده فرزان پور؛ مسعود برومند نسب؛ محمد صنوبری؛ عبدالامیر طیب طاهر


4. بررسی اثر ارزشیابی توصیفی بر پیشرفت تحصیلی و اضطراب امتحان دانش‌آموزان

دوره 17، شماره 2، بهار و تابستان 1389، صفحه 127-148

مریم بهرامیان؛ یدالله مهرعلیزاده؛ حسین سپاسی