دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
امکان‌سنجی اجرای پروژه‌ی یادگیری الکترونیکی

غلامحسین رحیمی دوست؛ سید عباس رضوی

دوره 19، شماره 2 ، اسفند 1391، ، صفحه 145-166

چکیده
  یادگیری الکترونیکی به عنوانیک فناوری آموزشی جدید به سرعت در حال گسترش، توسعه و تحول است. چنین گستردگی دست‌اندرکارانرا ملزم به اعمال روش‌های علمی و منطقی در اجرا، مدیریت و ارزشیابی پروژه‌های یادگیریالکترونیکی کرده ‌است. یکی از روش‌های پیروی از منطق و عقلانیت در یادگیریالکترونیکی امکان‌سنجی پیش از اجرای پروژه‌های یادگیری الکترونیکی ...  بیشتر

اضطراب استفاده از منابع کتابخانه‌ای و منابع الکترونیک در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و رابطه آن برخی عوامل جمعیت شناسی

شهناز خدیوی

دوره 14، شماره 3 ، آذر 1386، ، صفحه 117-134

https://doi.org/10.22055/edus.2007.15799

چکیده
  اضطراب کتابخانه‌ای یکی از موانع پیشرفت تحصیلی دانشجویان در دانشگاههای مختلف دنیا شناخته شده و در این زمینه پژوهش‌های متعددی صورت گرفته است. مقاله حاضر، نتیجه پژوهشی در همین زمینه در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می‌باشد که بر روی نمونه‌ای شامل 280 نفر دانشجوی دختر و پسر انجام گرفته است. این افراد از دانشکده‌های هفت گانه دانشگاه علوم ...  بیشتر