دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
تکنولوژی آموزشی
پژوهشی آمیخته در فرصت‌ها و تهدیدهای یادگیری الکترونیکی

بیژن رضایی؛ نادر نادری؛ حمداله تارین؛ حبیب جعفری

دوره 24، شماره 2 ، دی 1396، ، صفحه 151-174

https://doi.org/10.22055/edu.2018.20292.2047

چکیده
  در عصر تغییرات و تحولات شتابنده فناوری‌های الکترونیکی، آموزش عالی می‌بایست برای هماهنگ شدن و وفق دادن خود با تغییرات تکنولوژیکی در آموزش، به شناسایی فرصت‌ها و تهدیدها، طراحی، راه‌اندازی و توسعه سیستم‌های یادگیری الکترونیکی اهتمام جدی نماید. از این رو، هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی فرصت‌ها و تهدیدهای یادگیری الکترونیکی در دانشگاه ...  بیشتر

امکان‌سنجی اجرای پروژه‌ی یادگیری الکترونیکی

غلامحسین رحیمی دوست؛ سید عباس رضوی

دوره 19، شماره 2 ، اسفند 1391، ، صفحه 145-166

چکیده
  یادگیری الکترونیکی به عنوانیک فناوری آموزشی جدید به سرعت در حال گسترش، توسعه و تحول است. چنین گستردگی دست‌اندرکارانرا ملزم به اعمال روش‌های علمی و منطقی در اجرا، مدیریت و ارزشیابی پروژه‌های یادگیریالکترونیکی کرده ‌است. یکی از روش‌های پیروی از منطق و عقلانیت در یادگیریالکترونیکی امکان‌سنجی پیش از اجرای پروژه‌های یادگیری الکترونیکی ...  بیشتر

اشاعة نوآوری و پدیدة یادگیری الکترونیکی

غلامحسین رحیمی‌دوست؛ سید عباس رضوی

دوره 13، شماره 4 ، اسفند 1385، ، صفحه 127-142

https://doi.org/10.22055/edus.2007.15984

چکیده
  در این مقاله از نظریة اشاعة نوآوریها به عنوان روشی جهت بررسی و بازبینی نوآوریهای آموزشی استفاده شده است. بر مبنای نظریة اشاعة نوآوریها یک نوآوری ابتدا توسط پیشگامان اقتباس می‌شود چنانچه نتایج کاربرد و یا استفاده از این نوآوری مثبت باشد مورد توجه دیگر افراد نیز قرار می‌گیرد. همچنانکه یک نوآوری افراد بیشتری را به خود جلب می‌کند شمار ...  بیشتر