کلیدواژه‌ها = یادگیری الکترونیکی
پژوهشی آمیخته در فرصت‌ها و تهدیدهای یادگیری الکترونیکی

دوره 24، شماره 2، دی 1396، صفحه 151-174

10.22055/edu.2018.20292.2047

بیژن رضایی؛ نادر نادری؛ حمداله تارین؛ حبیب جعفری


امکان‌سنجی اجرای پروژه‌ی یادگیری الکترونیکی

دوره 19، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 145-166

غلامحسین رحیمی دوست؛ سید عباس رضوی


اشاعة نوآوری و پدیدة یادگیری الکترونیکی

دوره 13، شماره 4، اسفند 1385، صفحه 127-142

10.22055/edus.2007.15984

غلامحسین رحیمی‌دوست؛ سید عباس رضوی