کلیدواژه‌ها = آموزش عالی ایران
بررسی عوامل موثر بر شکل گیری و تحول دانشگاه در ایران از تأسیس دانشگاه تهران تاکنون

دوره 28، شماره 1، تیر 1400، صفحه 185-206

10.22055/edu.2020.25038.2468

منیره سهرابی؛ محمد یمنی دوزی سرخابی؛ مقصود فراستخواه؛ حسن حضرتی


بین‌المللی سازی برنامه‌ی درسی در نظام آموزش عالی ایران: چالش‌ها و راهبردها

دوره 19، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 45-66

کوروش فتحی واجارگاه؛ عیسی ابراهیم زاده؛ مهران فرج الهی؛ مهرنوش خشنودی فر