کلیدواژه‌ها = اهداف
واکاوی جایگاه رویکرد موجود در برنامه درسی هنر دوره راهنمایی

دوره 20، شماره 2، آذر 1392، صفحه 131-150

رضا صابری؛ محمد اکبری بورنگ؛ حسین شکوهی فرد؛ علی اکبر عجم


فارابى، فیلسوف تربیت

دوره 20، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 29-50

بهروز رفیعی


جهانی شدن و اثرات آن بر اهداف برنامه‌ی درسی نظام آموزشی ایران

دوره 20، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 51-74

سید منصور مرعشی؛ یدالله مهرعلیزاده؛ طلعت طوسی