دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
شناسایی مؤلفه‌های تربیت فرهنگی و رابطه‌ی آن با رسانه‌های ارتباط جمعی (با تاکید بر فضای مجازی)

مهران کریمی فیروزجایی؛ حکیمه السادات شریف زاده؛ زینب کرمخانی

دوره 30، شماره 2 ، دی 1402، ، صفحه 213-234

https://doi.org/10.22055/edus.2023.44332.3481

چکیده
  تربیت فرهنگی در آماده‌سازی و توانمندی افراد برای دستیابی به اهداف فرهنگی و حرفه‌ای و شخصی و کسب هنجارهای اجتماعی بسیار مؤثر است و از طرفی رسانه‌های ارتباط جمعی و خصوصاً اینترنت و فضای مجازی تأثیر بسزایی در این روند دارد.هدف این پژوهش شناسایی مؤلفه‌های تربیت فرهنگی و رابطه آن با رسانه‌های ارتباط جمعی با تأکید بر فضای مجازی است. ...  بیشتر

عوامل مؤثر در یادگیری مادام‌العمر در محیط‌های آموزشی (مرور نظام‌مند)

ثریا رودی علی آبادی؛ محمد اکبری؛ محسن آیتی

دوره 30، شماره 2 ، دی 1402، ، صفحه 235-260

https://doi.org/10.22055/edus.2023.43562.3450

چکیده
  جهان همواره در حال تغییر است و برای هماهنگی با این تغییرات باید یادگیرنده مادام‌العمر بود و تمایل طبیعی برای یادگیری به‌منظور تطبیق با تغییرات و غنی‌سازی مهارت‌ها داشت. یادگیری مادام‌العمر با عوامل بسیاری مرتبط است. هدف این مطالعه بررسی عوامل مؤثر در یادگیری مادام‌العمر در محیط‌های آموزشی است. روش پژوهش حاضر، مرور نظام‌مند ...  بیشتر

آنارشیسم معرفتی - تحلیل ونقدی ازآراء فایرابند درفلسفه علم والزامات تربیتی آن

محمد حسین گنجی

دوره 27، شماره 2 ، دی 1399، ، صفحه 23-44

https://doi.org/10.22055/edus.2020.33319.3025

چکیده
  تعلیم وتربیت ارتباط وثیقی با تصورما از«علم» دارد ودانشی که دیدگاه ما رادربارۀ علم تنقیح می کند«فلسفه علم» است. مکاتب فلسفه علم را ازدیدی کلان می توان به دودستۀ عمدۀ استقراگراونااستقراگراتقسیم کرد.فایرابند که متعلق به نحلۀ نااستقراگرادرفلسفۀعلم است وتولیدعلم رامحصول خلاقیت شخصی می داند،برخلاف عقلانیت انتقادی پوپرارزیابی ...  بیشتر

فلسفه تعلیم و تربیت
تطبیق وجود از دیدگاه فارابی و هایدگر و دلالت‌های آن در تعلیم و تربیت

محمد حسن میرزامحمدی

دوره 23، شماره 2 ، بهمن 1395، ، صفحه 57-76

https://doi.org/10.22055/edu.2017.12624

چکیده
  تحقیق حاضر باهدف بررسی تطبیقیمبحث وجود از دیدگاه فارابی و هایدگر، و استنتاج دلالت‌های آن در تعلیم و تربیت بهانجام رسیده است. برای رسیدن به هدف فوق، چهار سؤال پژوهشی به این شرح صورت‌بندی شده است: الف)نوآوری‌های فارابی در مبحث وجوددر فلسفه اسلامی چه می‌باشند؟ ب) نوآوری‌های هایدگر در مبحث وجود، در فلسفه غرب چهمی­باشند؟ ج)وجوه اشتراک ...  بیشتر

از هوشمندی تا خردمندی: نقدی بر تلقی نظام تربیتی از فناوری

حسین اسکندری

دوره 23، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 81-106

https://doi.org/10.22055/edu.2016.12136

چکیده
  مقاله حاضر که از بُعد روش‌شناسی تحقیق، تحلیلی، از منظرِ هدف، نظری، و از نظرِ نوع، کیفی به‌شمار می‌رود، به دنبال تحلیل و طبقه‌بندی دیدگاه‌‌ها و رویکردهای فلسفی و تربیتی در قبال استفاده از فناوری‌های نوین در حوزه تعلیم و تربیت است. در این زمینه دو سؤال اساسی مطرح این است: آیا فناوری یک پدیده ارزشی است یا غیرارزشی؟ و دوم اینکه، در ...  بیشتر

تبیین چیستی و چگونگی تربیت هنری از منظر رویکرد تلفیقی رئالیسم انتقادی روی باسکار

مجتبی پورکریمی هاوشکی؛ حجت حسنی؛ مراد یاری دهنوی

دوره 21، شماره 2 ، آذر 1393، ، صفحه 5-22

چکیده
  هدف این پژوهش چیستی و چگونگی تربیت هنری از منظر رویکرد تلفیقی رئالیسم انتقادی روی باسکار می‌باشد. در این زمینه دو سؤال مورد بررسی قرار گرفته است: 1- رویکرد تلفیقی به هنر چیست؟ 2- تربیت هنری از منظر تلفیقی چگونه قابل تحقق می‌باشد؟ پاسخگویی به سؤالات فوق با به‌ کارگیری روش تحلیلی- استنتاجی بوده است. بر اساس پژوهش انجام گرفته نتایج به ...  بیشتر

تحلیل جامعه شناختی نظریه تعلیم و تربیت امیل دورکهایم

محمد رضا نواح

دوره 18، شماره 1 ، شهریور 1390، ، صفحه 43-60

چکیده
  این مقاله در پی آن است تا به تحلیل و بررسی فعالیت‌های علمی دورکهایم در خصوص اهمیت دخالت دولت در حوزه‌ی برنامه‌ریزی‌های اخلاقی، دانش اجتماعی و جامعه شناسی برای ایجاد انسجام و توازن اجتماعی بپردازد. دورکهایم در فعالیت‌های علمی‌اش‌ بیش از پیش در پی آن بود که دولت با دخالت اجتماعی در حوزه‌ی برنامه‌ریزی‌های اخلاقی، دانش اجتماعی ...  بیشتر

تعلیم و تربیت در دیدگاه تأویلی

خسرو باقری؛ عبدالوهاب یزدانی

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1380، ، صفحه 23-48

https://doi.org/10.22055/edus.2002.16027

چکیده
  رویکرد تأویلی در دهه های گذشته احیا شده است و تأثیر آن بر علوم انسانی هویداست. در این مقاله، تأثیر آن بر تعلیم و تربیت توضیح داده خواهد شد. دو مفهوم مهم در دیدگاههای تأویلی، متن و فهم است که هر دو در تعلیم و تربیت جایگاه مهمی دارند. در این مقاله، دیدگاه گادامر مورد تأکید است. طبق نظر وی، تعلیم و تربیت معاصر بر مهار پای فشرده است که باید ...  بیشتر