کلیدواژه‌ها = پیشرفت تحصیلی
تعداد مقالات: 12
2. رابطه باورهای معرفت‌شناختی، رویکردهای یادگیری و پیشرفت تحصیلی

دوره 22، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 23-38

10.22055/edu.2015.11658

پروین کدیور؛ زهرا تنها؛ سوده رحمانی


4. رابطه خوش بینی تحصیلی معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در مدارس متوسطه دولتی شهر تهران

دوره 22، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 141-164

10.22055/edu.2017.12091.1268

کیوان مرادی؛ مظفرالدین واعظی؛ محمد فرزانه؛ محمد میرزایی


5. رابطه‌ی جوّ مدرسه و زورگویی دانش‌آموزان دبیرستانی شهر یزد

دوره 20، شماره 2، آذر 1392، صفحه 45-62

احمد زندوانیان؛ الهه دریاپور؛ تقی جباری فر


7. فراتحلیل نقش آموزش‌های پیش از دبستان و دوزبانگی در پیشرفت تحصیلی

دوره 20، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 131-154

اصغر شیرعلی پور؛ مسعود اسدی؛ علی محمد نظری؛ زینب شکوری


9. مقایسه‌ی تأثیر روش تدریس مبتنی بر ساخت و سازگرایی و روش سنتی بر پیشرفت تحصیلی درس ریاضیات (1) در دانش‌آموزان پسر سال اول متوسطه شهرستان باغملک

دوره 18، شماره 1، شهریور 1390، صفحه 105-124

مرتضی مرتضوی؛ سلطانعلی بشکار؛ حمید مسگرانی؛ غلامعلی احمدی؛ شهرناز بخشعلی زاده