کلیدواژه‌ها = Higher Education
ساخت و اعتبارسنجی مقیاس ارزیابی عناصربرنامه درسی براساس رویکرد یادگیری مادام العمر در آموزش عالی

دوره 28، شماره 1، تیر 1400، صفحه 43-66

10.22055/edus.2020.32824.2998

پروین روشن قیاس؛ محمد جواد لیاقت دار؛ بی بی عشرت زمانی؛ فریدون شریفیان


بررسی عوامل موثر بر شکل گیری و تحول دانشگاه در ایران از تأسیس دانشگاه تهران تاکنون

دوره 28، شماره 1، تیر 1400، صفحه 185-206

10.22055/edu.2020.25038.2468

منیره سهرابی؛ محمد یمنی دوزی سرخابی؛ مقصود فراستخواه؛ حسن حضرتی


عوامل تأثیرگذار بر توسعه کمی خصوصی‌سازی آموزش عالی در ایران

دوره 21، شماره 2، آذر 1393، صفحه 83-112

حمیدرضا آراسته؛ لاله جمشیدی


مقایسه مزیت نسبی آموزش عالی و ارزش افزوده‌یی اقتصادی در استان کردستان

دوره 17، 3و4، اسفند 1389، صفحه 143-170

ابراهیم صالحی عمران؛ احمد جعفری صمیمی؛ جمال نیلی


Globalization and dilemma of management of quality in higher education

دوره 15، شماره 4، اسفند 1387، صفحه 131-158

10.22055/edus.2009.15786

یداله مهرعلیزاده؛ سید منصور مرعشی؛ عیدان الانصاری


تحلیلی بر پیامدهای افزایش میزان قبولی زنان در دانشگاه‌ها

دوره 15، شماره 3، آذر 1387، صفحه 75-98

10.22055/edus.2008.15747

غلامحسین رضایت؛ قربانعلی سلیمی؛ رسول ربانی