دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
مدیریت آموزشی
بررسی تاثیر جهانی شدن آموزش بر روی برنامه درسی معلمان چهار ناحیه شهر اهواز

میترا عبدالهی چهارده چریکی؛ سکینه شاهی

دوره 24، شماره 1 ، تیر 1396، ، صفحه 203-226

https://doi.org/10.22055/edu.2017.14733.1501

چکیده
  شواهد نشان می دهد جهانی شدن تاثیر بسزا در توسعه و دگرگونی سازمانها از جمله آموزش عمومی داشته که این تاثیر را می توان در حوزه های اصلی آموزش عمومی همچون معلم، برنامه درسی، ساختار، رابطه مدرسه و جامعه مشاهده کرد. از این رو، بررسی حوزه های برنامه درسی جاری به کار گرفته شده در مدارس کشورمان برای پی بردن به میزان فاصله آن با شرایط جهانی به ...  بیشتر

بررسی و نقد نگاشت سوّم سند برنامه‌ی درسی ملّی جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر ایده‌ی جهان- محلی شدن رابرتسون

محمود مهرمحمدی؛ ادریس اسلامی

دوره 19، شماره 1 ، شهریور 1391، ، صفحه 5-22

چکیده
  هدف این مقاله، بررسی و نقد نگاشت سوّم سند برنامه‌ی درسی ملّی جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر ایده‌ی جهان- محلی شدن رابرتسون است. با استفاده از روش‌های تحلیل مفهومی، استنتاج و توصیفی- انتقادی، مباحث در 3 بخش ارائه شده است. ابتدا، نظریه‌ی جهانی شدن رابرتسون ارائه شده، سپس با بیان ضعف و کاستی‌های موجود در نظریه‌ی جهانی شدن، به معرفی ...  بیشتر

Globalization and dilemma of management of quality in higher education

یداله مهرعلیزاده؛ سید منصور مرعشی؛ عیدان الانصاری

دوره 15، شماره 4 ، اسفند 1387، ، صفحه 131-158

https://doi.org/10.22055/edus.2009.15786

چکیده
  The purpose of this paper is to explore the effects of globalization on management of quality in higher education. A Meta-evaluation methodology is used to see how much the current research-supporting hypothesis is related to divergence, convergence or meso of quality management in higher education. In the light of three debates related to the nature of globalization, consequences of globalization and role of globalization in promotion of democracy and human rights, three controversial hypotheses are studied. It is suggested that forces behind these three hypotheses cannot be assessed in isolation, ...  بیشتر

جهانی‌ شدن‌ و پیامدهای‌ چالش‌ برانگیز آن‌ برای‌ تعلیم‌ و تربیت‌

سیدمهدی‌ سجادی

دوره 10، شماره 3 ، اسفند 1382، ، صفحه 113-128

https://doi.org/10.22055/edus.2004.16020

چکیده
     یکی‌ از تحولات‌ دوران‌ معاصر که‌ اثرات‌ شگرفی‌ را در عرصه‌های‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ به‌ جای‌ گذاشته‌ و می‌گذارد، مسأله‌ جهانی‌ شدن‌ است‌. جهانی‌ شدن‌ با ابعادی‌ که‌ دارد (اجتماعی‌، فرهنگی‌ و اقتصادی‌) بر تمامی‌ عرصه‌ها از جمله‌ تعلیم‌ و تربیت‌ نیز اثرات‌ فراوانی‌ (اثرات‌ مثبت‌ و منفی‌) به‌ جای‌ ...  بیشتر