نویسنده = ������������ �����������������
رابـطه‌ سرسختی‌ و مؤلفه‌های‌ آن‌ با سلامت‌ روانی‌ در دانشجویان‌ پسر دوره کارشناسی‌ دانشگاه‌

دوره 6، شماره 2، اسفند 1378، صفحه 1-18

10.22055/edus.2000.16100

جمال‌ حقیقی‌؛ یوسفعلی‌ عطاری؛ سیدعلی‌ سینا رحیمی؛ لیلا سلیمانی‌نیا


ساخت‌ و اعتباریابی‌ مقیاسی‌ برای‌ سنجش‌ کمال‌گرایی‌

دوره 6، شماره 2، اسفند 1378، صفحه 43-58

بهمن‌ نجاریان‌؛ یوسفعلی‌ عطاری؛ یدالله زرگر