نویسنده = عباس‌ ابوالقاسمی
بررسی‌ میزان‌ همه‌گیرشناسی‌ اضطراب‌ امتحان‌ و رابطه خود-کارآمدی‌ و جایگاه‌ مهار با آن‌ با توجه‌ به‌ متغیر هوش‌

دوره 7، شماره 1، شهریور 1379، صفحه 55-72

10.22055/edus.2000.16083

مهناز مهرابی‌زاده‌ هنرمند؛ عباس‌ ابوالقاسمی؛ بهمن‌ نجاریان؛ حسین شکرکن