نویسنده = بهمن‌ نجاریان
بررسی‌ میزان‌ همه‌گیرشناسی‌ اضطراب‌ امتحان‌ و رابطه خود-کارآمدی‌ و جایگاه‌ مهار با آن‌ با توجه‌ به‌ متغیر هوش‌

دوره 7، شماره 1، شهریور 1379، صفحه 55-72

10.22055/edus.2000.16083

مهناز مهرابی‌زاده‌ هنرمند؛ عباس‌ ابوالقاسمی؛ بهمن‌ نجاریان؛ حسین شکرکن


ساخت‌ و اعتباریابی‌ مقیاسی‌ برای‌ سنجش‌ پرخاشگری‌

دوره 7، شماره 1، شهریور 1379، صفحه 73-102

10.22055/edus.2000.16084

شهین‌ زاهدی‌فر؛ بهمن‌ نجاریان؛ حسین‌ شکرکن


رابطه کمال‌گرایی‌ و سرسختی‌ روان‌شناختی‌ با سلامت‌ روانی‌ و عملکرد تحصیلی‌

دوره 6، شماره 1، شهریور 1378، صفحه 51-70

10.22055/edus.1999.16097

مینا وردی؛ مهناز مهرابی‌زاده‌هنرمند؛ بهمن‌ نجاریان