نویسنده = حسین‌ شکرکن
ساخت‌ و اعتباریابی‌ مقیاسی‌ برای‌ سنجش‌ پرخاشگری‌

دوره 7، شماره 1، شهریور 1379، صفحه 73-102

10.22055/edus.2000.16084

شهین‌ زاهدی‌فر؛ بهمن‌ نجاریان؛ حسین‌ شکرکن


بررسی‌ رابـطه‌ نظام‌ ارزشی‌ و رشد اخلاقی‌ با هویت‌یابی‌ در دانشجویان‌ دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز

دوره 5، شماره 2، اسفند 1377، صفحه 39-54

10.22055/edus.1999.16067

کیانوش‌ محمدی‌ روزبهانی‌؛ مهناز مهرابی‌زاده‌ هنرمند؛ حسین‌ شکرکن


خلاقیت‌: جنبه‌های‌ شناختی‌، شخصی‌، تحولی‌، و اجتماعی‌

دوره 5، شماره 1، شهریور 1377، صفحه 71-94

10.22055/edus.1998.16063

دین‌ کیت‌ سیمونتون؛ حسین‌ شکرکن


مقایسه‌ عملکرد تحصیلی‌ دانش‌ آموزان‌ جهشی‌ و غیرجهشی‌ دوره ابتدایی‌ شهرستان‌ اهواز

دوره 4، شماره 1، شهریور 1376، صفحه 3-20

10.22055/edus.1997.16143

حسین‌ شکرکن؛ محمدرضا آهنکوب‌نژاد؛ شهنی‌ ییلاق شهنی‌ ییلاق