دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
پیدایش‌ و گسترش‌ خدمات‌ مرجع‌ در کتابخانه‌ها

زاهد بیگدلی‌

دوره 8، شماره 1 ، شهریور 1380، ، صفحه 135-154

https://doi.org/10.22055/edus.2002.16026

چکیده
     بخش‌ مرجع‌ در کتابخانه‌هااز مهمترین‌ بخشهاست‌ و خدمات‌ مرجع‌ نمود عینی‌ کلیه‌ تلاشهایی‌ است‌ که‌ در یک‌ کتابخانه‌ به‌ عمل‌ می‌آید. تاریخچه خدمات‌ مرجع‌ به‌ قرنهاپیش‌ می‌رسد، لیکن‌ خدمات‌ مرجع‌ به‌ مفهوم‌ امروزی‌ از اواخر قرن‌ نوزدهم‌ میلادی‌ متداول‌ شد. ارائه مناسب‌ این‌ خدمات‌ علاوه‌ بر مهارتهای‌ فنی‌ ...  بیشتر

معیار فلش‌ و سطح‌ خوانائی‌ مطالب‌ کتاب‌ "انگلیسی‌ برای‌ دانشجویان‌ رشته‌ کتابداری‌ و اطلاع‌رسانی‌"

زاهد بیگدلی‌

دوره 5، شماره 1 ، شهریور 1377، ، صفحه 97-110

https://doi.org/10.22055/edus.1998.16064

چکیده
     کتاب‌ "انگلیسی‌ برای‌ دانشجویان‌ رشته‌ کتابداری‌ و اطلاع‌رسانی‌" در سال‌ 1377 و در دو جلد منتشر شد. این‌ کتاب‌ به‌ عنوان‌ منبع‌ اصلی‌ دروس‌ زبان‌ تخصصی‌ 1 و 2 رشته‌ مربوطه‌ تعیین‌ گردیده‌ است‌. مقاله‌ حاضر ضمن‌ اشاره‌ بر ضرورت‌ تدوین‌ چنین‌ کتابی‌، سطح‌ خوانائی‌ مطالب‌ کتاب‌ را بر اساس‌ معیار فلش‌ بررسی‌ ...  بیشتر