دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
بررسی‌ عوامل‌ مؤثر درون‌ مدرسه‌ای‌ جذب‌ دانش‌آموزان‌ مقطع‌ متوسطه‌ استان‌ خوزستان‌ به‌ نماز

کیومرث‌ بشلیده؛ غلامحسین‌ مکتبی‌؛ منوچهر تقی‌پور؛ حسین‌ شکرکن‌

دوره 10، شماره 3 ، اسفند 1382، ، صفحه 63-90

https://doi.org/10.22055/edus.2004.16018

چکیده
     پژوهش‌ حاضر در صدد بررسی‌ عوامل‌ مؤثر درون‌ مدرسه‌ای‌ در جذب‌ دانش‌آموزان‌ دختر و پسر دبیرستانهای‌ استان‌ خوزستان‌ به‌ نماز است‌. جامعه‌ آماری‌ پژوهش‌ شامل‌ کلیه‌ دانش‌آموزان‌ روزانه پایه‌های‌ اول‌، دوم‌ و سوم‌ مقطع‌ متوسطه مدارس‌ دولتی‌ سراسر استان‌ خوزستان‌ است‌، که‌ در سال‌ تحصیلی‌ 78-77 به‌ تحصیل‌ ...  بیشتر