دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
مقایسه‌ مفاهیم‌ و مفروضه‌های‌ نظریه‌ کلاسیک‌ و نظریه‌ جدید سؤال‌- پاسخ‌ در ساخت‌ آزمونهای‌ روانی‌ و تربیتی‌

حسین‌ سپاسی

دوره 10، شماره 3 ، اسفند 1382، ، صفحه 17-38

https://doi.org/10.22055/edus.2004.16016

چکیده
     مطالعه مسائل‌ اندازه‌گیری‌ به‌ منظور پیدا کردن‌ راه‌ حلهایی‌ برای‌ آنها در روانشناسی‌ و تعلیم‌ و تربیت‌ نظریه‌ای‌ به‌ نام‌ نظریه‌ آزمون‌ سازی‌ را به‌ وجود آورده‌ است‌. هدف‌ هر نظریه‌ آزمون‌ سازی‌ کمک‌ به‌ دست‌ اندرکاران‌ این‌ فن‌ است‌ تا آنها را از مدلهای‌ منطقی‌ و ریاضی‌ که‌ زیربنای‌ ساخت‌ آزمونهای‌ ...  بیشتر

مقایسه‌ پیشرفت‌ تحصیلی‌ دانشجویان‌ دبیری‌ دانشگاه‌ شهید چمران‌ در آزمونهای‌ چند-گزینه‌ای‌ و صحیح‌ - غلط‌ در درس‌ سنجش‌ و اندازه‌گیری‌ با کنترل‌ غیبتهای‌ آنها

حسین‌ سپاسی

دوره 5، شماره 1 ، شهریور 1377، ، صفحه 31-56

https://doi.org/10.22055/edus.1998.16061

چکیده
  امروزه‌ آموزگاران‌، دبیران‌، و اساتید دانشگاه‌ از یک‌ روش‌ واحد برای‌ اندازه‌گیری‌ آموخته‌های‌ فراگیران‌ خود استفاده‌ نمی‌کنند. برخی‌ سؤالات‌ آزمون‌ انشایی‌ را بر سؤالات‌ آزمونهای‌ عینی‌ بویژه‌ سؤالات‌ چهارگزینه‌ای‌ و یا صحیح‌ - غلط‌ ترجیح‌ می‌دهند. با این‌ که‌ سؤالات‌ چهارگزینه‌ای‌ از شهرت‌ بسیاری‌ برخوردارند، ...  بیشتر

نظریه‌ سؤال‌ - پاسخ‌ در آزمونهای‌ روانی‌ - تربیتی‌

حسین‌ سپاسی

دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1375، ، صفحه 38-60

https://doi.org/10.22055/edus.1997.16130

چکیده
       دراین‌مقاله‌ سعی‌ شده‌ است‌ تا نظریه‌ جدید آزمون‌ سازی‌ موسوم‌ به‌ نظریه‌ سؤال‌ - پاسخ‌  (Item Response Theory) مورد بحث‌ و بررسی‌ قرار گیرد. این‌ نظریه‌ عمدتا" به‌ دلیل‌ اشکالاتی‌ به‌ وجود آمده‌ است‌ که‌ روانسنجان‌ جدید به‌ نظریه‌ کلاسیک‌ آزمون‌، مطرح‌ کرده‌اند. این‌ نظریه‌ نمره‌ کل‌ آزمون‌ را برای‌ تفسیر ...  بیشتر