نویسنده = �������������������������� �������������� ����������
برسی رابطه ویژگی های شخصیتی و سبک های رهبری مدیران

دوره 8، شماره 2، اسفند 1380، صفحه 87-106

10.22055/edus.2002.16612

حسین شکرکن؛ مهناز مهرابی‌زاده‌ هنرمند؛ غلامعباس نوین نام


بررسی‌ اثربخشی‌ روشهای‌ درمان‌شناختی‌، تن‌آرامی‌ و رفتاری‌ در بهبود کمردرد مزمن‌ در دبیران‌ مرد دبیرستانهای‌ شهر اهواز

دوره 8، شماره 1، شهریور 1380، صفحه 49-72

10.22055/edus.2001.16596

الله کرم پولادی‌ ریشهری؛ بهمن نجاریان؛ حسین شکرکن؛ مهناز مهرابی‌زاده‌ هنرمند


بررسی‌ رابطه آزمونهای‌ صنعتی‌ فلانگان‌ با عملکرد شغلی‌ کارکنان‌ فنی‌ مجتمع‌ فولاد مبارکه‌

دوره 7، شماره 2، اسفند 1379، صفحه 1-28

10.22055/edus.2001.16088

حسین‌ شکرکن‌؛ حمیدرضا عریضی‌؛ محمدعلی‌ نائلی؛ مهناز مهرابی‌زاده‌ هنرمند؛ ایرج‌ سلطانی


بررسی‌ میزان‌ همه‌گیرشناسی‌ اضطراب‌ امتحان‌ و رابطه خود-کارآمدی‌ و جایگاه‌ مهار با آن‌ با توجه‌ به‌ متغیر هوش‌

دوره 7، شماره 1، شهریور 1379، صفحه 55-72

10.22055/edus.2000.16083

مهناز مهرابی‌زاده‌ هنرمند؛ عباس‌ ابوالقاسمی؛ بهمن‌ نجاریان؛ حسین شکرکن


رابطه‌ سلسله‌ مراتب‌ نیازهای‌ مزلو با اضطراب‌ آموزشگاهی‌ و عملکرد تحصیلی‌ با کنترل‌ وضعیت‌ اجتماعی‌- اقتصادی‌

دوره 7، شماره 1، شهریور 1379، صفحه 103-126

10.22055/edus.2000.16085

جمال‌ حقیقی؛ مهناز مهرابی‌زاده‌ هنرمند؛ تاج‌محّمد زندی‌ دره‌غریبی


بررسی‌ رابـطه‌ نظام‌ ارزشی‌ و رشد اخلاقی‌ با هویت‌یابی‌ در دانشجویان‌ دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز

دوره 5، شماره 2، اسفند 1377، صفحه 39-54

10.22055/edus.1999.16067

کیانوش‌ محمدی‌ روزبهانی‌؛ مهناز مهرابی‌زاده‌ هنرمند؛ حسین‌ شکرکن