دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
منابع‌ نظام‌ ارزشی‌ ایران‌ و تبیین‌ رابطه‌ آن‌ با فرایند توسعه‌ اقتصادی‌ در نیمه‌ اول‌ قرن‌ چهاردهم‌ هجری‌

عبدالمهدی‌ معرف‌زاده‌؛ محمدجعفر پاک‌سرشت‌؛ مسعود صفایی‌مقدم‌

دوره 12، شماره 4 ، اسفند 1384، ، صفحه 20-50

https://doi.org/10.22055/edus.2006.15994

چکیده
     در این‌ نوشتار با تأکید بر اینکه‌ توسعه‌ اقتصادی‌- اجتماعی‌ و فرهنگی‌ از نظام‌ ارزشی‌ جامعه‌ اثر می‌پذیرد و منابع‌ نظام‌ ارزشی‌ در شکل‌گیری‌ ارزشها و به‌ تبع‌ آن‌ توسعه‌ اقتصادی‌ مؤثر است‌، کوششی‌ به‌ عمل‌ آمده‌ است‌ تا منابع‌ نظام‌ ارزشی‌ ایران‌ در نیمه‌ اول‌ قرن‌ چهاردهم‌ هجری‌ شناسایی‌ شده‌ و رابطه‌ ...  بیشتر

الگوهای‌ تحقیق‌ در حوزه تاریخ‌ آموزش‌ و پرورش‌ بحثی‌ در فلسفه تاریخ‌ آموزش‌ و پرورش‌

مسعود صفایی‌مقدم‌

دوره 4، شماره 2 ، اسفند 1376، ، صفحه 135-159

https://doi.org/10.22055/edus.1998.16117

چکیده
     در این‌ نوشتار ضمن‌ بیان‌ ضرورت‌ مطالعه‌ مبانی‌ تاریخی‌ آموزش‌ و پرورش‌ توضیح‌ داده‌ می‌شود که‌ بخش‌ اساسی‌ مطالعه تاریخ‌، کشف‌ معانی‌ حوادث‌ تاریخی‌ و تفسیر رخدادهای‌ گذشته‌ است‌. در انجام‌ این‌ مهم‌ مورخ‌ ناگزیر از استفاده‌ از الگوها یا پارادایم‌هایی‌ است‌ که‌ مبنای‌ این‌ کشف‌ و تفسیر قرار می‌گیرند. ...  بیشتر