نویسنده = محمدجعفر پاک‌سرشت‌
منابع‌ نظام‌ ارزشی‌ ایران‌ و تبیین‌ رابطه‌ آن‌ با فرایند توسعه‌ اقتصادی‌ در نیمه‌ اول‌ قرن‌ چهاردهم‌ هجری‌

دوره 12، شماره 4، اسفند 1384، صفحه 20-50

10.22055/edus.2006.15994

عبدالمهدی‌ معرف‌زاده‌؛ محمدجعفر پاک‌سرشت‌؛ مسعود صفایی‌مقدم‌


آموزش‌ و پرورش‌ آینده‌نگر: اهداف‌ و راهکارها

دوره 12، شماره 2، شهریور 1384، صفحه 135-162

10.22055/edus.2005.15992

محمدحسین‌ حیدری؛ محمدجعفر پاک‌سرشت‌؛ مسعود صفایی‌مقدم


کاوشی‌ درباره‌ روش‌ تدریس‌ در دانشگاه‌

دوره 11، شماره 3، اسفند 1383، صفحه 155-174

10.22055/edus.2005.16013

محمدجعفر پاک‌سرشت‌


بررسی‌ الگوی‌ گذران‌ اوقات‌ فراغت‌ دانشجویان‌ دانشگاه‌ شهید چمران‌

دوره 10، شماره 3، اسفند 1382، صفحه 39-62

10.22055/edus.2004.16017

حسین‌ الهام‌پور؛ محمدجعفر پاک‌سرشت‌