نویسنده = ��������������������� �����������
بررسی‌ الگوی‌ گذران‌ اوقات‌ فراغت‌ دانشجویان‌ دانشگاه‌ شهید چمران‌

دوره 10، شماره 3، اسفند 1382، صفحه 39-62

10.22055/edus.2004.16017

حسین‌ الهام‌پور؛ محمدجعفر پاک‌سرشت‌