دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
تعیین‌ مجلات‌ هسته‌ و برآورد هزینه‌ -سودمندی‌ نشریات‌ خارجی‌ مورد استفاده‌ دانشجویان‌ دوره‌ دکتری‌ حرفه‌ای‌ دامپزشکی‌ دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز و تعیین‌ جایگاه‌ این‌ مجلات‌ در فهرست‌ مجلات ‌ ISI

آتوسا کوچک؛ فریده‌ عصاره‌

دوره 12، شماره 2 ، شهریور 1384، ، صفحه 43-64

https://doi.org/10.22055/edus.2005.15988

چکیده
     در این‌ مقاله‌ با استفاده‌ از روش‌ تحلیل‌ استنادی‌، به‌ بررسی‌ رفتارهای‌ استنادی‌ دانشجویان‌ دوره‌های‌ دکتری‌ حرفه‌ای‌ دامپزشکی‌ دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز، طی‌ سالهای‌ 1376-1380 پرداخته‌ می‌شود. در این‌ بررسی‌ مجلات‌ هسته‌ شناسائی‌ می‌شوند، میزان‌ هزینه‌- سودمندی‌ آنها برآورد شده‌، جایگاه‌ مجلات‌ هسته‌ ...  بیشتر

کتابسنجی‌

فریده‌ عصاره‌

دوره 4، شماره 2 ، اسفند 1376، ، صفحه 63-74

https://doi.org/10.22055/edus.1998.16112

چکیده
  اگرچه‌ کتابسنجی‌ واژه‌ نسبتاً جدیدی‌ است‌، اما استفاده‌ از آن‌ به‌ دهه 1980 برمی‌گردد. کتابسنجی‌ بعنوان‌ یک‌ روش‌ کمی‌ در ارزیابی‌ متون‌ در سطح‌ وسیعی‌ در رشته‌های‌ مختلف‌، بویژه‌ در دو دهه اخیر کاربرد داشته‌ است‌. در این‌ مقاله‌ تلاش‌ می‌شود تا ضمن‌ تعریف‌ و توصیف‌ کتابسنجی‌ به‌ بررسی‌ سابقه تاریخی‌ آن‌ پرداخته‌ ...  بیشتر