دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
بررسی‌ سؤالات‌ امتحانی‌ اعضای‌ هیأت‌ علمی‌ دانشگاه‌ شهید چمران‌ از طریق‌ بررسی‌ شاخصهای‌ روان‌ سنجی‌ سؤالات‌ امتحانی‌ موجود

حسین‌ سپاسی‌؛ یوسفعلی‌ عطاری‌

دوره 12، شماره 4 ، اسفند 1384، ، صفحه 1-20

https://doi.org/10.22055/edus.2006.15993

چکیده
     هدف‌ از تحقیق‌ حاضر در درجه‌ نخست‌ بررسی‌ شاخصهای‌ روان‌ سنجی‌ سؤالات‌ امتحانی‌ اعضای‌ هیأت‌ علمی‌ دانشگاه‌ شهید چمران‌ بود. همچنین‌، بررسی‌ استفاده‌ از انواع‌ سؤالات‌ امتحانی‌ و مقایسه‌ شیوه‌های‌ ارزشیابی‌ اساتید دانشکده‌های‌ مختلف‌ هدف‌ دیگر این‌ تحقیق‌ را تشکیل‌ داد. 109 نفر از اعضاء هیأت‌ علمی‌ دانشگاه‌ ...  بیشتر

زمینه‌ها و موانع‌ کاربست‌ مدیریت‌ مدرسه‌ محور در ایران‌: مطالعه‌ای‌ در دبیرستانهای‌ دولتی‌ شهر اهواز- استان‌ خوزستان‌

یدا... مهرعلی‌زاده؛ حسین‌ سپاسی‌؛ فاطمه‌ آتشفشان‌

دوره 12، شماره 2 ، شهریور 1384، ، صفحه 1-22

https://doi.org/10.22055/edus.2005.15986

چکیده
     مدیریت‌ مدرسه‌ محوری‌ که‌ ریشه‌ در مبانی‌ نظری‌ مشارکت‌پذیری‌، عدم‌ تمرکز، تفویض‌ اختیار و رقابتی‌ شدن‌ دارد معتقد است‌ مدرسه‌ و ارکان‌ آن‌ باید در اداره‌ مدرسه‌ دخالت‌ داده‌ شوند. در این‌ راستا مقاله‌ حاضر با بهره‌گیری‌ از چارچوب‌ نظری‌ مبتنی‌ بر الگوی‌ سازمانی‌ برگرفته‌ شده‌ از مطالعات‌ لاولر و همکاران‌ ...  بیشتر

بررسی‌ نظرات‌ آموزگاران‌ درباره‌ مشکلات‌ آموزشی‌ و یادگیری‌ ریاضیات‌ دانش‌آموزان‌ پایه‌ پنجم‌ ابتدایی‌

حسین‌ سپاسی‌

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1379، ، صفحه 69-84

https://doi.org/10.22055/edus.2001.16091

چکیده
     با توجه‌ به‌ اهمیت‌ نقشی‌ که‌ آموزگاران‌ در تدریس‌ و رفع‌ دشواری‌ ریاضیات‌ دانش‌آموزان‌ پایه‌ پنجم‌ ابتدایی‌ دارند ضرورت‌ پیدا کرد مطالعه‌ای‌ در زمینه‌ بررسی‌ نظرات‌ آنها درباره‌ مشکلاتی‌ که‌ فکر می‌کنند در آموزش‌ و یادگیری‌ این‌ درس‌ وجود دارد انجام‌ پذیرد. هدف‌ اصلی‌ تحقیق‌ حاضر در پی‌ پاسخ‌ به‌ ...  بیشتر