نویسنده = ���������������� ��������
بررسی‌ اثربخشی‌ روشهای‌ درمان‌شناختی‌، تن‌آرامی‌ و رفتاری‌ در بهبود کمردرد مزمن‌ در دبیران‌ مرد دبیرستانهای‌ شهر اهواز

دوره 8، شماره 1، شهریور 1380، صفحه 49-72

10.22055/edus.2001.16596

الله کرم پولادی‌ ریشهری؛ بهمن نجاریان؛ حسین شکرکن؛ مهناز مهرابی‌زاده‌ هنرمند


روان شناسی نگرانی

دوره 3، شماره 1، شهریور 1375، صفحه 65-83

10.22055/edus.1996.16158

بهمن نجاریان


اخت و اعتبار یابی مقدماتی مقیاسی برای سنجش تیپ شخصیتی A

دوره 2، شماره 2، اسفند 1374، صفحه 24-50

10.22055/edus.1996.16163

بهمن نجاریان؛ بهنام مکوندی؛ بهرام دباغ؛ سارا نیکفر


بررسی رابطه جایگاه مهار و عملکرد تحصیلی دانش آموزان پایه سوم راهنمایی دزفول

دوره 2، شماره 2، اسفند 1374، صفحه 93-113

10.22055/edus.1996.16166

مسعود برومند نسب؛ حسین شکرکن؛ بهمن نجاریان


اختلال هراس از مدرسه

دوره 1، شماره 2، اسفند 1373، صفحه 46-68

10.22055/edus.1995.16195

بهمن نجاریان؛ سودابه بساک نژاد


ارزشیابی نخستین سیمینار ارائه یافته های پژوهشی در علوم تربیتی و روانشناسی در استان خوزستان

دوره 1، شماره 2، اسفند 1373، صفحه 107-116

10.22055/edus.1995.16208

حسین الهام پور؛ بهمن نجاریان؛ مجید هادیان


نامه ای به سردبیر

دوره 1، شماره 2، اسفند 1373، صفحه 123-126

10.22055/edus.1995.16210

بهمن نجاریان


سندرم نابغه ی کودن

دوره 1، شماره 1، شهریور 1373، صفحه 51-65

10.22055/edus.1994.16174

بهمن نجاریان؛ بهنام مکوندی؛ فاطمه لیامی