دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
بررسی‌ اثربخشی‌ روشهای‌ درمان‌شناختی‌، تن‌آرامی‌ و رفتاری‌ در بهبود کمردرد مزمن‌ در دبیران‌ مرد دبیرستانهای‌ شهر اهواز

الله کرم پولادی‌ ریشهری؛ بهمن نجاریان؛ حسین شکرکن؛ مهناز مهرابی‌زاده‌ هنرمند

دوره 8، شماره 1 ، شهریور 1380، ، صفحه 49-72

https://doi.org/10.22055/edus.2001.16596

چکیده
  تحقیق‌ حاضر اثربخشی‌ درمانهای‌ شناختی‌، تن‌آرامی‌ و رفتاری‌ را در گروهی‌ از دبیران‌ شهر اهواز که‌ مبتلا به‌ کمردرد مزمن‌ بودند مورد ارزیابی‌ قرار داد. روش‌ این‌ تحقیق‌ آزمایشی‌ بود. جمعیت‌ هدف‌ این‌ تحقیق‌ را دبیران‌ مرد شهر اهواز تشکیل‌ می‌دادند. نمونه‌ تحقیق‌ شامل‌ 100 نفر بیمار مبتلا به‌ کمردرد مزمن‌ می‌باشد که‌ ...  بیشتر

بررسی‌ و مقایسه‌ انواع‌ هویت‌ در ابعاد اعتقادی‌ و روابط‌ بین‌ فردی‌ در دانشجویان‌ دختر و پسر دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز

حسین شگرکن؛ بهمن نجاریان؛ مرتضی امیدیان؛ جمال حقیقی‌

دوره 8، شماره 1 ، شهریور 1380، ، صفحه 73-98

https://doi.org/10.22055/edus.2001.16597

چکیده
  پژوهش‌ حاضر به‌ منظور بررسی‌ وضعیت‌ هویت‌ از نظر نحوه توزیع‌ افراد در چهار حالت‌ هویت‌ سردرگم‌، زودهنگام‌، مهلت‌خواه‌ و کسب‌ شده‌ در دانشجویان‌ دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز طراحی‌ و اجرا شد. فرضیه اصلی‌ این‌ پژوهش‌ یعنی‌ تفاوت‌ معنی‌دار در فراوانی‌ چهار نوع‌ هویت‌ ذکر شده‌ در کل‌ نمونه‌ و دانشجویان‌ دختر و پسر با ...  بیشتر

ساخت‌ و اعتباریابی‌ مقیاسی‌ برای‌ سنجش‌ تحریف‌ واقعیت‌

بهمن نجاریان؛ منصور سودانی

دوره 8، شماره 1 ، شهریور 1380، ، صفحه 99-114

https://doi.org/10.22055/edus.2001.16598

چکیده
  در این‌ پژوهش‌ با استفاده‌ از روش‌ آماری‌ تحلیل‌ عوامل‌، یک‌ مقیاس‌ 10 ماده‌ای‌ موسوم‌ به‌ مقیاس‌ تحریف‌ واقعیت‌ اهواز[1] (ARDI)  برای‌ سنجش‌ سازه‌ تحریف‌ واقعیت‌ ساخته‌ شد که‌ از ضرایب‌ همسانی‌ درونی‌ و بازآزمایی‌ رضایت‌ بخشی‌ برخوردار می‌باشد. اعتبار مقیاس ‌ ARDIبه‌ وسیله‌ اجرای‌ همزمان‌ آن‌ با مقیاسهای‌ مقبولیت‌ ...  بیشتر

ارتباط بین هوش و موفقیت در امتحان ورودی استعداد های درخشان دانش آموزان پسر سال اول راهنمایی شهرستان اهواز

منیژه شهینی ییلاق؛ بهمن نجاریان

دوره 3، شماره 1 ، شهریور 1375، ، صفحه 50-64

https://doi.org/10.22055/edus.1996.16157

چکیده
  این تحقیق به منظور آزمون شش فرضیه مربوط به دقت و کارایی امتحان گزینش دانش آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی برای تحصیل در مقطع راهنمایی مراکز پرورش استعدادهای درخشان به مرحله اجرا درآمده است. از این رو به سوالات مطرح شده عبارتند از: آیا دانش آموزان پسر سال اول راهنمایی، موفق در امتحان ورودی مرکز استعدادهای درخشان نسبت به دانش آموزان ناموفق ...  بیشتر

روان شناسی نگرانی

بهمن نجاریان

دوره 3، شماره 1 ، شهریور 1375، ، صفحه 65-83

https://doi.org/10.22055/edus.1996.16158

چکیده
  این مقاله به توصیف نگرانی از نظر روانشناسی می پردازد و با استفاده از تازه ترین یافته های پژوهشی، نقش نگرانی در بهداشت روانی و عوامل مرتبط با بروز و تشدید آن را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد. در این نوشتار انواع مختلف نگرانی، رابطه نگرانی با اضطراب و فشار روانی، ویژگی های شخصیتی افراد نگران، مقیاس های ساخته شده برای سنجش ابعاد و حیطه ...  بیشتر

اخت و اعتبار یابی مقدماتی مقیاسی برای سنجش تیپ شخصیتی A

بهمن نجاریان؛ بهنام مکوندی؛ بهرام دباغ؛ سارا نیکفر

دوره 2، شماره 2 ، اسفند 1374، ، صفحه 24-50

https://doi.org/10.22055/edus.1996.16163

چکیده
  این نوشتار پژوهشی را گزارش می دهد که به ساخت و اعتباریابی مقدماتی مقیاسی برای سنجش الگوی شخصیتی- رفتاری تیپ A به وسیله روش آماری تحلیل عوامل پرداخته است. ۱۴۹ دانشجوی دختر و ۱۷۹ دانشجوی پسر دانشگاه های شهید چمران و آزاد اسلامی اهواز در این تحقیق شرکت نمودند. در اولین گام تحقیق، بر اساس متون معتبر روانشناسی تعداد ۸۴ ماده برای سنجش ویژگی ...  بیشتر

بررسی رابطه جایگاه مهار و عملکرد تحصیلی دانش آموزان پایه سوم راهنمایی دزفول

مسعود برومند نسب؛ حسین شکرکن؛ بهمن نجاریان

دوره 2، شماره 2 ، اسفند 1374، ، صفحه 93-113

https://doi.org/10.22055/edus.1996.16166

چکیده
  جایگاه مهار به عنوان یک خصوصیت شخصیتی به این معنا اشاره دارد که هر انسان دارای مجموعه‌ای از باورهاست مبنی بر اینکه افراد یا اشیایی پاداش هاو تنبیه ها را در زندگی وی کنترل می‌کنند. برخی از افراد جهت گیری درونی دارند با این اعتقاد که تبحر، سخت کوشی و رفتار مسئولیت پذیر به پیامدهای مثبت منجر می شود و نتایج تحت کنترل خودشان است. گروهی دیگر ...  بیشتر

اختلال هراس از مدرسه

بهمن نجاریان؛ سودابه بساک نژاد

دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1373، ، صفحه 46-68

https://doi.org/10.22055/edus.1995.16195

چکیده
  ر جریان رشد، کودکان انواع گوناگون و طیف گسترده‌ای از ترس ها را نشان می دهند، که گاه از آن چنان شدتی برخوردارند که زندگی روزمره آنان را بسیار دشوار یا مختل می سازند. این ترس های غیرمنطقی هراس نامیده می شوند. یکی از انواع هراس های دوران کودکی، هراس از مدرسه است که با امتناع کودک از رفتن به مدرسه همراه می باشد. از آنجایی که هراس از مدرسه ...  بیشتر