دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
توصیف الگوهای رهبری مدرسه در پیوند با متغیرهای زمینه‌ای (مورد: مدارس منطقه رضویه مشهد)

قاسم امینی کهریزسنگی؛ رضوان حسین قلی زاده

دوره 30، شماره 1 ، خرداد 1402، ، صفحه 21-38

https://doi.org/10.22055/edus.2022.39135.3301

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش توصیف الگوهای رهبری مدرسه در پیوند با متغیرهای زمینه­ای مدارس منطقه رضویه شهر مشهد به تفکیک مقطع تحصیلی مدارس (ابتدایی و متوسطه)، جنسیت مدیر مدرسه (مرد و زن)، بافت مدرسه (روستایی و شهری) تخصص و تجربه مدیران می‌باشد. برای دست‌یابی به این هدف، از روش توصیفی- پیمایشی استفاده شد. کلیه معلمان مدارس ابتدایی و متوسطه، ...  بیشتر

توصیف و تحلیل ویژگی‌های مدیران موفّق مدارس ابتدایی شهر مشهد: مطالعه موردی

عطیه منصوری اول؛ رضوان حسین قلی زاده؛ سمیه ابراهیمی کوشک مهدی

دوره 28، شماره 2 ، آذر 1400، ، صفحه 113-130

https://doi.org/10.22055/edus.2022.37085.3214

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، توصیف و تحلیل ویژگی‌های فردی و حرفه‌ای مدیر، استراتژی‌های مدیریتی و چالش‌های پیش روی مدیران مدارس ابتدایی بر اساس تجارب بین‌المللی مدیران موفّق می‌باشد. از روش پژوهش مطالعه‌موردی با رویکرد کیفی استفاده شد. بنابراین، چهار نفر از مدیران موفّق مدارس ابتدایی شهر مشهد به عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب شدند. جهت ...  بیشتر