نویسنده = محمد یمنی دوزی سرخابی
سبک‌شناسی راهنمایی تحصیلی در دوره دکتری

دوره 28، شماره 2، آذر 1400، صفحه 187-208

10.22055/edus.2021.35742.3149

محمد یمنی دوزی سرخابی؛ احمد محجوبیان؛ محمدحسن پرداخت‌چی؛ غلامعلی فرجادی


بررسی عوامل موثر بر شکل گیری و تحول دانشگاه در ایران از تأسیس دانشگاه تهران تاکنون

دوره 28، شماره 1، تیر 1400، صفحه 185-206

10.22055/edu.2020.25038.2468

منیره سهرابی؛ محمد یمنی دوزی سرخابی؛ مقصود فراستخواه؛ حسن حضرتی