نویسنده = ���������� ������ ��������
بررسی به‌کارگیری شوخ طبعی در فرایند تدریس توسط دبیران

دوره 29، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 59-80

10.22055/edus.2022.39315.3310

محمد لطیفی؛ سید عباس رضوی؛ عبداله پارسا


امکان‌سنجی اجرای پروژه‌ی یادگیری الکترونیکی

دوره 19، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 145-166

غلامحسین رحیمی دوست؛ سید عباس رضوی


اشاعة نوآوری و پدیدة یادگیری الکترونیکی

دوره 13، شماره 4، اسفند 1385، صفحه 127-142

10.22055/edus.2007.15984

غلامحسین رحیمی‌دوست؛ سید عباس رضوی