دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
بررسی‌ همه‌گیرشناسی‌ ناتوانی‌ یادگیری‌ املاء در دانش‌آموزان‌ دختر و پسر دوره‌ ابتدائی‌ شهر اهواز و اثر درمان‌ چندحسی‌ در کاهش‌ ناتوانی‌ یادگیری‌ املاء در آنان‌

منیجه‌ شهنی‌ییلاق؛ جهانگیر کرمی؛ حسین‌ شکرکن‌؛ مهناز مهرابی‌زاده‌ هنرمند

دوره 10، شماره 3 ، اسفند 1382، ، صفحه 129-144

https://doi.org/10.22055/edus.2004.16021

چکیده
     ناتوانی‌ یادگیری‌ نوشتن‌ یکی‌ از اختلالات‌ یادگیری‌ بخصوص‌ است‌ که‌ به‌ درک‌ یا استفاده‌ از زبان‌ نوشتاری‌ مربوط‌ می‌شود. برای‌ تشخیص‌ این‌ اختلال‌ باید مهارتهای‌ نوشتن‌ کودک‌ به‌ طور قابل‌ توجهی‌ زیر سن‌ تقویمی‌، هوش‌ و عملکرد تحصیلی‌ وی‌ باشد. این‌ اصطلاح‌ اصولاً افرادی‌ را که‌ به‌ واسطه معلولیتهای‌ ...  بیشتر