دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
آموزش‌ و پرورش‌ آینده‌نگر: اهداف‌ و راهکارها

محمدحسین‌ حیدری؛ محمدجعفر پاک‌سرشت‌؛ مسعود صفایی‌مقدم

دوره 12، شماره 2 ، شهریور 1384، ، صفحه 135-162

https://doi.org/10.22055/edus.2005.15992

چکیده
     هدف‌ این‌ مقاله‌ بررسی‌ اهداف‌ و راهکارهای‌، آموزش‌ و پرورش‌ آینده‌نگر است‌ و از دو بخش‌ تشکیل‌ می‌شود. در بخش‌ اول‌ پس‌ از مرور پیشینه‌ آینده‌نگری‌، سه‌ روش‌ اصلی‌ آینده‌نگری‌ معرفی‌ می‌شوند و ارتباط‌ آنها با تعلیم‌ و تربیت‌ مورد بحث‌ قرار خواهد گرفت‌. این‌ سه‌ روش‌ عبارتند از آینده‌نگری‌ تحلیلی‌، نظری‌ ...  بیشتر

بررسی‌ نظریه "خودگرایی‌ اخلاقی‌" براساس‌ معیار عقلانیت‌: بحثی‌ در فلسفه آموزش‌ و پرورش‌ اخلاقی‌

مسعود صفایی‌مقدم

دوره 10، شماره 3 ، اسفند 1382، ، صفحه 1-16

https://doi.org/10.22055/edus.2004.16015

چکیده
     بررسی‌ رابطه‌ اخلاق‌ با عقلانیت‌ برای‌ دست‌ اندرکاران‌ آموزش‌ و پرورش‌ و بخصوص‌ آموزش‌ و پرورش‌ اخلاقی‌ حائز اهمیت‌ ویژه‌ است‌. بر همین‌ اساس‌ لازم‌ است‌ نظریه‌های‌ اخلاقی‌ با رجوع‌ به‌ معیار عقلانیت‌ مورد ارزیابی‌ قرار گیرند، زیرا فقط‌ آن‌ دسته‌ از نظریه‌های‌ اخلاقی‌ می‌توانند مبنایی‌ برای‌ آموزش‌ ...  بیشتر