نویسنده = محمدجعفر پاک سرشت
هرمنوتیک فلسفی و روایتی نو از «حضور - غیاب» در عرصه تعلیم و تربیت

دوره 22، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 5-22

10.22055/edu.2015.13833

ذبیح الله خنجرخانی؛ مسعود صفایی مقدم؛ محمدجعفر پاک سرشت؛ سیدمنصور مرعشی؛ ابوالقاسم بستانی


بررسی اصول اساسی تربیت مدنی (با رویکرد اسلامی)

دوره 15، شماره 3، آذر 1387، صفحه 3-30

10.22055/edus.2008.15744

مسعود صفایی مقدم؛ محمود کاظمی؛ محمدجعفر پاک سرشت؛ سید منصور مرعشی


بررسی مشکلات گذران اوقات فراغت دانشجویان دانشگاه شهید چمران

دوره 12، شماره 4، اسفند 1384، صفحه 185-206

10.22055/edus.2006.16003

محمدجعفر پاک سرشت؛ حسین الهام پور