دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز دربارة اهمیت و میزان استفاده از مجله‌های علمی موجود، و جایگزینی مجله‌های علمی چاپی با شکل الکترونیکی آنها

زاهد بیگدلی؛ ام البنین عبدالهی؛ مهین آرامش

دوره 13، شماره 2 ، شهریور 1385، ، صفحه 163-186

https://doi.org/10.22055/edus.2006.15961

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز دربارة اهمیت و میزان استفاده از مجله‌های علمی موجود و جایگزینی مجله‌های چاپی با شکل الکترونیکی آن می‌باشد. این پژوهش از نوع توصیفی و روش آن پیمایشی است. ابزار گردآوری اطلاعات «پرسشنامه» است و جامعه مورد مطالعه شامل کلیه اعضای هیأت علمی (469 نفر) دانشگاه شهید ...  بیشتر

بررسی‌ انگیزه‌ها، اهداف‌، و منابع‌ اطلاعاتی‌ مورد استفاده‌ متخصصان‌ شرکت‌ توسعه‌ نیشکر و صنایع‌ جانبی‌ استان‌ خوزستان‌ و بررسی‌ مشکلات‌ آنان‌ در دسترسی‌ به‌ اطلاعات‌ مورد نیازشان‌

زاهد بیگدلی؛ ناهید یوسف‌ آقلی‌

دوره 12، شماره 2 ، شهریور 1384، ، صفحه 91-112

https://doi.org/10.22055/edus.2005.15990

چکیده
     هدف‌ پژوهش‌ حاضر شناخت‌ انگیزه‌ها، اهداف‌ و منابع‌ اطلاعاتی‌ مورد استفاده‌ متخصصان‌ شاغل‌ در شرکت‌ توسعه‌ نیشکر و صنایع‌ جانبی‌ استان‌ خوزستان‌، و همچنین‌ شناخت‌ شیوه‌های‌ کسب‌ اطلاعات‌ و موانع‌ و مشکلات‌ متخصصان‌ در دستیابی‌ به‌ اطلاعات‌ است‌. نوع‌ تحقیق‌ توصیفی‌ و روش‌ آن‌ پیمایشی‌ است‌. برای‌ گردآوری‌ ...  بیشتر

بررسی‌ میزان‌ استفاده‌ دانشجویان‌ تحصیلات‌ تکمیلی‌ دانشگاههای‌ شهید چمران‌ و علوم‌ پزشکی‌ اهواز از مجلات‌ خارجی‌ رشته‌ تخصصی‌ آنان‌ و از طرح‌ تأمین‌ مدرک‌ و بررسی‌ میزان‌، علل‌ و مشکلات‌ استفاده‌ آنان‌ از مجلات‌ خارجی‌ رشته‌ تخصصی‌ در خارج‌ از دانشگاه‌

زاهد بیگدلی؛ الهام‌ جمشیدی‌پور

دوره 9، شماره 2 ، اسفند 1381، ، صفحه 127-148

https://doi.org/10.22055/edus.2002.16024

چکیده
     هدف‌ تحقیق‌ حاضر بررسی‌ میزان‌ استفاده‌ دانشجویان‌ تحصیلات‌ تکمیلی‌ دانشگاههای‌ شهید چمران‌ و علوم‌ پزشکی‌ اهواز از مجله‌های‌ خارجی‌ رشته‌ تخصصی‌ خود موجود در دانشگاههای‌ مربوط‌ و همچنین‌ بررسی‌ میزان‌ و علل‌ استفاده‌ آنان‌ از مجله‌های‌ مورد نظر موجود در سایر دانشگاهها و کتابخانه‌ها می‌باشد. ضمناً هدف‌ ...  بیشتر

موانع‌ موجود در راه‌ تبادل‌ اطلاعات‌ و دسترسی‌ به‌ اطلّاعات‌ علمی‌ و فنی‌ در کشورهای‌ در حال‌ رشد

زاهد بیگدلی

دوره 4، شماره 2 ، اسفند 1376، ، صفحه 93-118

https://doi.org/10.22055/edus.1998.16115

چکیده
  افزایش‌ روز افزون‌ اطلاعات‌ باعث‌ شده‌ است‌ تا دوران‌ معاصر را "عصر اطلاّعات‌" نامگذاری‌ کنند. توسعه‌ بدون‌ تحقیق‌ عملی‌ نخواهد بود و برای‌ تحقیق‌ باید امکان‌ دسترسی‌ به‌ اطلاّعات‌ وجود داشته‌ باشد. به‌ دلیل‌ وجود مشکلات‌ عدیده‌ای‌ که‌ کشورهای‌ در حال‌ رشد با آنها مواجه‌ هستند، این‌ کشورها سهم‌ ناچیزی‌ در تولید ...  بیشتر