دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
شناسایی و تحلیل رسالت های تحصیلات تکمیلی

فاطمه ورداسبی؛ حمیدرضا آراسته؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ بیژن عبدالهی

دوره 30، شماره 1 ، خرداد 1402، ، صفحه 61-80

https://doi.org/10.22055/edus.2023.40317.3349

چکیده
  نناهمگونی جمعیت دانشجویی در مقطع تحصیلات تکمیلی، تنوع انگیزه­های آن­ها و دوره­های متنوعی که توسط دانشگاه­ها ارائه می­شوند، نیاز به فهم علت وجودی تحصیلات تکمیلی را برای تضمین کیفیت و موفقیت این دوره­ها افزایش می­دهد. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تحلیل رسالت­های تحصیلات تکمیلی انجام شد. در این پژوهش از روش تحقیق ...  بیشتر

استخراج ویژگی‌های عناصر برنامه تربیت اقتصادی برای دانش آموزان مدارس متوسطه

جعفر عباسی؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ حسن رضا زین آبادی؛ حسین عباسیان

دوره 28، شماره 2 ، آذر 1400، ، صفحه 41-58

https://doi.org/10.22055/edus.2022.38205.3263

چکیده
  هدف پژوهش حاضر استخراج ویژگی‌های عناصر برنامه تربیت اقتصادی برای دانش آموزان مدارس متوسطه بود. این پژوهش از منظر هدف از نوع مطالعات توسعه‌ای و کاربردی است. این پژوهش به لحاظ روش در زمره پژوهش‌های کیفی- اسنادی با پیروی از مرور سیستماتیک کوکران است. در این پژوهش از مجموع مقالات جستجو شده با توجه به معیارهای مورد نظر 1121 مقاله در گام ...  بیشتر

ارائه مدل مناسب مدیریت چند فرهنگی در مدارس ابتدایی ایران

سید احمد پورموسوی؛ بیژن عبدالهی؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ حسین عباسیان

دوره 27، شماره 1 ، تیر 1399، ، صفحه 1-24

https://doi.org/10.22055/edus.2020.31892.2960

چکیده
  پژوهش حاضر کاربردی و هدف آن ارائه‌ی مدل مدیریت چندفرهنگی در مدارس ابتدایی ایران است پژوهش با رویکرد کیفی و روش تحلیل مضمون انجام شد. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیـه منابع مکتوب مربـوط بـه مدیریت و آموزش‌وپرورش چندفرهنگی در پایگاه‌های علمی معتبر، شامل 3201 اثر بود که بر مبنای شاخص CASP و با اشباع نظری، درنهایت 50 اثر به‌عنوان نمونه انتخاب ...  بیشتر

سیستم پذیرش دکتری در ایران و دانشگاه‌های برتر: یک مطالعه تطبیقی

حاتم فرجی ده سرخی؛ حمیدرضا آراسته؛ رضا بغدادچی؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ بیژن عبدالهی

دوره 23، شماره 2 ، بهمن 1395، ، صفحه 5-34

https://doi.org/10.22055/edu.2017.12622

چکیده
  هدف پژوهش حاضر شناسایی تفاوت‌ها و تشابهات سیستم پذیرش دکتری دانشگاه‌های برتر و ایران از سه جنبه هدف، ویژگی‌های مطلوب و الزامات ورود است. بدین منظور از روش پژوهش توصیفی-تطبیقی استفاده شد. سه دانشگاه برتر دنیا-هاروارد، استنفورد و کمبریج- بر اساس رتبه‌بندی شانگهایی به همراه سیستم پذیرش دکتری در ایران بررسی شدند. جهت گردآوری داده‌ها ...  بیشتر