دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
شیوه‌ استفاده‌ از کتابخانه‌ و نوشتن‌ مقالات‌ تحقیقی‌

مرتضی کوکبی

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1378، ، صفحه 129-132

https://doi.org/10.22055/edus.1999.16590

چکیده
  یکی‌ از دروسی‌ که‌ در برخی‌ از دوره‌های‌ کارشناسی‌ تدریس‌ می‌شود درسی‌ است‌ به‌ نام‌ "روش‌ استفاده‌ از کتابخانه‌ و نوشتن‌ مقاله‌ تحقیقی‌" یا نامهایی‌ مشابه‌ آن‌ در این‌ درس‌، منابع‌ کتابخانه‌ و چگونگی‌ استفاده‌ از آنها در نوشتن‌ مقاله‌ تحقیقی‌ و رساله‌ها آموخته‌ می‌شود. کتاب‌ "شیوه‌ استفاده‌ از کتابخانه‌ و نوشتن‌ ...  بیشتر

انتخاب فرمت مناسب برای فهرست نویسی کامپیوتری انتشارات ایرانی

مرتضی کوکبی

دوره 3، شماره 1 ، شهریور 1375، ، صفحه 34-49

https://doi.org/10.22055/edus.1996.16156

چکیده
  مارک، فرمتی است که امکان خوانده شدن و پردازش رکوردهای کتابشناختی به وسیله کامپیوتر را فراهم می سازد و به این دلیل اکنون متداول ترین ابزاری است که به مدت بیش از ربع قرن در امر تبادل اطلاعات کتابشناختی به کار می رود. از آغاز پیدایش مارک در اواخر دهه ۱۹۶۰تاکنون، فرمت های متفاوتی از مارک به وجود آمده‌اند. دلیل این امر، شرایط کتابشناختی ...  بیشتر