دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
انسان دانشگاهی و بردگی اکادمیک

شقایق نیک نشان

دوره 30، شماره 1 ، خرداد 1402، ، صفحه 169-188

https://doi.org/10.22055/edus.2023.42632.3417

چکیده
  برده‌داری در معنی عام به معنای آن است که فرد یا گروهی از انسان‌ها، مایملک فرد، افراد یا گروه‌هایی از انسان‌ها قرار می‌گیرند. بیش از یک قرن است که جهان با این شقّ از مالکیت به مبارزه برخاسته است؛ این نوشتار در صدد است با بازشناسی عمیق‌تر مفهوم بردگی و برده‌داری نشان دهد که نه‌تنها این شکل از مالکیت پایان نیافته؛ بلکه در اشکال پیچیده‌تر ...  بیشتر

فلسفه تعلیم و تربیت
تاملی بر آموزش و پرورش نخبگان

شقایق نیک نشان؛ علیرضا صمدی دارافشانی

دوره 24، شماره 1 ، تیر 1396، ، صفحه 5-22

https://doi.org/10.22055/edu.2017.18190.1821

چکیده
  ا هدف از این نوشتار، بررسی نخبه‌گرایی (الیتیسم) در تعلیم و تربیت است. لذا در پی پاسخ به این سؤال است که زمینه اصلی بروز اندیشه نخبه‌گرایی چه بوده است؟ و تئوری پردازان نخبه‌گرایی چه تأثیری بر آموزش‌وپرورش داشته‌اند؟ به‌علاوه، آسیب‌های مبتلابه اندیشه نخبه‌گرا برای تعلیم و تربیت مورد توجه قرار گرفته است. تحقیق حاضر که به روش تحلیلی ...  بیشتر