نویسنده = نعمت الله موسی پور
تعداد مقالات: 2
1. طراحی و اعتباریابی مدل مفهومی ارزشیابی صلاحیت‌های حرفۀ معلمی در ایران

دوره 26، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 27-50

10.22055/edus.2019.29678.2818

مهدیه سادات وقور کاشانی؛ غلام رضا حاجی حسین نژاد؛ نعمت الله موسی پور؛ عیسی ابراهیم زاده


2. روایتِ معلمی کردن یک معلم ابتدایی با تأکید بر نقش نظریه‌های تربیتی

دوره 24، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 5-24

10.22055/edu.2017.21703.2172

نجمه سلطانی نژاد؛ محبوبه عارفی؛ نعمت الله موسی پور؛ کوروش فتحی اجارگاه